2008 yil Prezidium yig'ilishlarining ish rejasi

2008 yil Prezidium yig'ilishlarining ish rejasi