Бошланғич электроника бўйича виртуал лаборатория ишлари


                                 

 
 
 

Beginnmgs_of_electronics (Бошланғич электроника) дастури мактаб ўкувчилари ва бошланғич курс талабалари учун мўлжалланган. У электрон конструктор бўлиб, монитор экранида электр схемаларни йиғиш, тадқиқ қилиш ва электр катталикларни ўлчаш жараёнларини худди реал физик эксперимент вақтидаги каби бажарилишини имитация килиш учун хизмат қилади. Булар схемаларни нотўғри йиғиш ёки деталдарнинг номиналларини нотўғри танлаш қандай оқибатларга олиб келишини ўкувчи яққол тасаввур килиши учун кўзда тутилган.

Тажрибалар жараёнида ўқувчилар замонавий ўлчаш приборларидан (мультиметр     ва     икки каналли осциллографнинг молеллари) фойдаланишлари ва улар билан ишлашни ўрганишлари мумкин.

Намуна сифатида 7 лаборатория иши келтирилган.

Тузувчилар: проф. М. М. Мухитдинов ва Т. Дадажонов