Ilmiy izlanishning amaliyotga qo’llanilishi.

Ilmiy izlanishning amaliyotga qo’llanilishi.

 Xozirgi kunda ko’plab ilmiy ishlar olib borilmoqda. Ularning amaliyotga qo’llanilishida xamkor tashkilotlarning o’rni juda katta axamiyatiga ega. Bu esa ilmiy ishlarning rivojlanishi va uning davlat uchun foyda keltirish uchun juda katta zamindir.

DUK “Unicon.UZ” va NTO RES tashkiloti tomonidan olib borilayotgan “Создание и освоение серийного производства мобильных возобновляемых бесперебойных источников электроэнергии” to’g’risidagi ilmiy izlanishlar xozirgi kunda O’zbektelekom korxonasi tomonidan qo’llab quvvatlanyogan e’tiborga molikdir. 

Xozirgi kunga kelib Uzbektelekom korxonasi bilan birgalikda ilmiy tadqiqot ishi bo’yicha yaratilgan qurilmalar tajriba sinov ishlari olib borilmoqda.  Bundan kutilayotgan natija qishloq joylarda elektr energiya bilan bog’liq bo’lgan muammolarni bartaraf etishdir. Xozirgi kunda xar bir xonadonlarda telefon tarmoqlari bo’libgina qolmay, balki internet tarmoqlari ham kirib kelgandir. Internet tarmoqlari uchun esa aloqani sifati juda muximdir. Qishloq joylardagi mini ATS larni doimiy elektr energiya bilan taminilaganda telekomunikatsiya aloqalari doimiy ravish foydalanish imkoniyati yaratiladi va sifati oshadi. 

O’zbektelekom korxonasining Toshkent viloyati Piskent tumanini  “Dustbekov” va “O’zbekiston” va To’ytepa tumaning “Kuchlik” qishloq mini ATSlarida qo’llanildi. Natijada “Koinot-El-SGM” qurilmasi uchun qo’llanilganda, yaratilgan 1 va 1,5 kVtli  qurilmalar 3,5 soat mobaynida elektr energiya bilan taminlab berishi kuzatildi.
 Buning natijasida qishloq joylardagi telekomunikatsiyadan foylanishdagi iqtisodiy samardorlik oshishini kuzatish mumkin.

Tarif bo’yicha 1 minut uchun 40 sum ($ 0.018)

Birgina qishloq miniATSda 200 ta abonentlar mavjud bo’lib, ularning 3 soat mobaynida elektr energiya mavjud bo’lmagan vaqtda so’zlashish vaqtini xisobga olsak.

 

1 kunda 180 minut(3 soat)

1 oy mobaynida

1 yil mobaynida

1 440 000 so’m

43 200 000 so’m

518 400 000 so’m

 Bu iqtisodiy ko’rsatkichda ko’rinib turibdiki qurilma iqtisodiy samaradorligi yuqoriligi. Bu birgina qishloq miniATS uchun xisoblangan ko’rsatkichlar. MiniATSlar xar bir viloyatlarda 200 ta majud bo’lib, ulardan foydalanish esa xozirgi kunda iqtisodiy samaradoligi bilan bog’liqdir. Xozirgi kunda nafaqat so’zlashish balki internet soxasida xam Uztelekom korxonasini jadallik bilan rivojlanyotganini ko’rish mumkin.

Bu qurilmalar asosan mikrokontrollerlar yordamida boshqariluvchi muqobil energiya manbai bo’lib, u asosan O’zbekiston sharoitni xisobga olgan xolda yaratildi. Buning natijasida uning ishlash natijalari yaxshilanishi, ishlash vaqtini oshishiga olib keldi. Yaratilgan ishlamalarga Intelekttual mulk agentlidan guvoxnoma olindi. Bundan tashqari respublika miqiyosida o’tkaziladigan VI innovatsion g’oyalar, texnologiyalar va loyixalar yarmakasida qatnashildi. Shu bilan birgalikda DUK “UNICON.UZ” korxonasi qoshidagi laboratoriya sharoitda tekshirilgada qurilmadan atrof muxitga chiqariladigan xalaqitlar(yuqori  chastotali to’lqinlar) yo’qligi aniqlandi.   

Bungi kunda kutilayotgan natijalar Respulikamiz miqyosidagi O’zbektelekomning qishloq mini ATSlari uchun ilmiy ishlamaning qo’lanalishiga erishish.