Талаба-ёшлар учун алоқа ва ахборотлаштириш соҳаси йўналишлари СЕМИНАРЎзбекистон Республикаcи алоқа, ахборотлаштириш ва телекоммуникация технологиялари давлат қўмитаси
Ўзбекистон радиотехника, электроника ва алоқа илмий-техника жамияти
Тошкент ахборот технологиялари университети
 
Талаба-ёшлар учун алоқа ва ахборотлаштириш соҳаси йўналишлари,
бугунги куни ва истиқболи, АКТ соҳасидаги янгиликларга бағишланган
СЕМИНАР ДАСТУРИ
 
(2014 йил11- 12 июль, ТАТУнинг Тошкент шаҳридаги биноси)
Вақти
Маъруза ва тренинг мавзуси
11 июль
1.
9:00-9:30
Очилиш
Давлат алоқа қўмитасидан вакил - келишув бўйича
Т.З. Тешабаев, ТАТУ проректори
А.Р. Гатаулиина, Давлат алоқа қўмитаси РЧСФТБ бошлиғи,
М.М. Мухитдинов Ўз РЭА ИТЖ
2.
9:30-11:00
Маъруза:“Астрономия тадқиқотларининг ривожланишида ахборот-коммуникация технологияларининг роли”
Маърузачи: Ш.А.Эгамбердиев, ЎзбекистонРеспубликасиФанларакадемиясиУлуғбекномидаги Астрономия институтидиректори, физика-математика фанларидоктори, профессор.
3.
11:00-11:30
Кофе-брейк
 
4.
11:30-13:00
Маъруза:“Нанотехнология: бугун ва келажакда”
Маърузачи: Б.Умурзаков, Тошкентдавлат техника университети, физика-математика фанларидоктори, профессор.
5.
13:00-14:30
Тушлик
6.
14:30-15:30
Маъруза:“Ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг замонавий муаммолари”
Маърузачи: О.П.Ахмедова, “UNICON.UZ” ДУК бўлими бошлиғи, техника фанлари номзоди.
7.
15:30-16:00
Кофе-брейк
8.
16:00-17:00
Маъруза:“Радиоэлектронвоситаларнилойиҳалашва конструкцияқилишнингзамонавийуслублари”
Маърузачи:И.Р.Фазилжанов ТАТУ “Электроника ва радиотехника” кафедрасимудири, техника фанлариномзоди.
9.
17:00-19:00
“Алоқатарихимузейи”гаташрифбуюриш
12 июль
1.
9:00-10:30
Маъруза: “Электрон ҳукумат тизими лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш муаммолари”
Маърузачи: Ш.Хабибуллаев, Электрон ҳукумат тизимини ривожлантириш маркази директори.
2.
10:30-11:00
Кофе-брейк
3.
11:00-12:30
Маъруза:“МАТЛАБ илмий тадқиқотлар, лойиҳалаш ва моделлаштиришда”
Маърузачи: Т.ДадажоновЎзбекистон радиотехника, электроника ваалоқаилмий-техник жамиятиходими.
4.
12:30-14:00
Тушлик
5.
14:00-15:30
Маъруза: “Матнли ҳужжатларни таҳлил қилишнинг қиёсий-таққослаш услублари ва алгоритмлари”.
Маърузачи: Г.Цой, “UNICON.UZ” ДУК бўлими бошлиғи.
6.
15:30-16:00
Кофе-брейк
7.
16:00-17:00
Семинар иштирокчиларига сертификатларни топшириш
8.
17:00-18:00
“UNICON.UZ” ДУК Сертификатлаштириш синов марказига ташриф буюриш