Илмий-техник кенгаш баёни №1

 

Утверждаю

Председатель Государственного

комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан

 

____________ Х. Мирзахидов

«16» феврал 2015 года

 

Протокол №1

Научно-технического совета ГоскомСИТТ

12 феврал 2015 г.                                                                                    г. Ташкент

Председательствовал:

А.Н. Файзуллаев–Заместитель Председателя Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республика Узбекистан

Участвовали:      

Мухитдинов М., Мелибоев Ш., Чекашкина Т., Дадамухаммедов Р., Камалов Ю., Гафуров А., Рахматуллаев З., Гатаулина А., Хасанов Х., Джураев И., Таджибаева Х., Максудов Ж., Абидов Б., Хашимхожаев А., Газиев А., Гафуров А., Ашуров И., Тухтаев У., Хакимов З., Кунгуров Ф., Набишев Д., Джалалов М., Стимбан Г., Ишматов А., Рустамова О., Ганиева Б., Давронбеков Д., Ахмаджонов А.

Отсутствовали:

Исаев Х., Умаров О.

 


 


Повестка дня

1.     Отчет НИР: «Разработка устройств защиты речевой информации от акустического и виброакустического съема».

 


 


Докладчик:   Ахмаджонов Аминжон- к.т.н., Центр разработки

 программных продуктов и аппатаратно-программных

комплексов при ТУИТ

Оппоненты: Давронбеков Дилмурод- к.т.н., зав. каф. ТУИТ

Стимбан Герман начальник отдела проектирования и

консалтинга Bepro

Ответственный: Мухитдинов М.М.

2.     Отчет НИР: «Концепция  внедрения автоматизированных информационно – библиотечных технологий в информационно – библиотечные учреждения Республики Узбекистан».

Докладчик:   Рустамова Ойдин   –  менеджер проектов отдела

  проектирования и консалтинга Bepro

Оппоненты: Ишматов Алишер Норқобулович .- заместитель директора

Национальной библиотеки  им. А.Навои

                              Ганиева Барно –      зав. каф. "Библиотековедения" ТУИТ

Ответственный: Мухитдинов М.М.     

     3. Разное:

 

М.Мухитдинов: Бугунги йиғилишимизда 2 та илмий тадқиқот иши ҳисоботлари кўрилада. Сизларга кун тартиби тақдим этилган. Кун тартиби бўйича саволлар борми. Йўқ бўлса, кун тартибидаги  биринчи масалани кўриб чиқсак.

Биринчи масала илмий тадқиқот иши: «Разработка устройств защиты речевой информации от акустического и виброакустического съема» мавзуси бўйича сўзни ТАТУ ҳузуридаги дастурий махсулотлар ва дастурий – аппарат комплекслар яратиш маркази  Ахмаджонов Аминжонга берсак.

         А.Ахмаджонов: Илмий тадқиқот ишини олиб боришдан асосий бизни олдимизга қўйилган масала речевой информацияларни махсус хоналардан ташқарига чиқиб кетиши ҳимоялаш бўлиб, виброакустик ҳимоялашга қаратилди. Бу илмий тадқиқот ишини олиб боришда, биринчи йил учун қўйилган мақсадимиз техник заданияни ишлаб чиқиш, керакли элементларни танлаб олиш ва схемаларни ишлаб чиқиш эди. Биз бу масалар бўйича ишларни бажариб, ўз вақтида хисобот тарзида топширдик.  

Иккинчи йилга разработка акустик ва виброакустик сигналлардан ҳимоя қилиш масаласи кўйилганди. Бу нарсаларни биз иккинчи йилда схемалари қилиниб, йиғилиб кейин буларни асосий печатка схемаларни тайёрлаш масалари бориди. Бу масаларанинг ҳаммаси бизда этапма-этап бажарилиб, ўз вақтида бажарилди. Кейин схемалар йиғилиб лаборатория синовидан ўтказилиб, синовдан ўтказилган схемаларига корпуслар қилиниши керак эди. Буни яхши кўринишга олиб келиш керак. Бизда схемаларга печаткалари қилинди, кейин фото шаблонларга кўчирилди, шулар асосида платалар тайёрланди. Булар ўз навбатида анча вақтни олади. Булар ҳаммаси компьютерда амалга оширилади, бу ҳам мурракаб жараён. Платалар бир томонлама тексталит асосида тайёрланди. Бу ишларни синовдан ўтказилгандан кейин документларни қилиш керак эди. Тўртта қилган қурилмамизга документлар қилинди. Бу қурилмалар маҳсус хоналар учун ишлаб чиқилди. Маҳсус хоналардаги сўзлашувларда информация бир неча каналар орқали узатилиши мумкин. Булар аниқланди ва каналлардан информациялар чиқиб кетмаслиги учун маҳсус қурилмалар қилиниди. Бу асосий қурилмамиз виброакустический бўлиб, узатма қутиси орқали ҳар хил режимларга ўтказилиб, белий шум, катта шовқин билан берилади, икки хил шовқин берилади. Товуш даражасига қараб ҳолатни ўзгартирамиз. Бу шовқин орқали вентилацион трубалардан чиқиб кетиши мумкин бўлган сигналларни беркитиб қўяди, яъни ҳимоя қилади. Ташқаридан эшитиши мумкин бўлган сигналларни қабул қилиниб оламаслигини таъминлайди. Биласизлар, техник разведкаларда ҳар ҳил информацияларни олиши мумкин бўлган қурилмалар мавжуд. Бу қурилмаларни қўллангандан кейин, маҳсус хоналардаги эшитилиши мумкин бўлган информационларни олиш имкониятини йўқотади. Буларни ҳаммасига техник документларни тайёрлаб қўйдик. Яна бошқа қурилмаларимиз эса ойналар учун, канализация трубалари ва телефон аппаратлари учун ишлаб чиқилди. Кўп хоналарда телефон аппаратлари мавжуд бўлиб, ундан ҳам информацияларни масофадан туриб эшитиш имконияти мавжуддир. Масофадан туриб телефон аппаратини микрафонида фойдаланган холда информацияларни олиш имконияти мавжуд бўлгани учун қурилмани телефон аппаратига уланса, қурилма аниқланган эшитиш мумкин бўлган канналарни беркитади ва вақтинча ишлатмай туради, лекин тармоққа ҳеч қандай зарар етказмаган холда ишлайди. Йиғилиш ўтиши билан телефон ишлаб, яна тармоқдан чиқиш қўнғироқларини амалга ошириш имкони бўлади.

Ҳозирги кунда бу ишланмалар бўйича давлат интелектуал агентлигига патент олиш учун ҳужжатлар тақдим этилди, саволномаларга жавоб берилмоқда. Шу билан биргаликда 2013 йилда Россияда ўтказилган халқаро конференцияда қатнашилди. Молдавияда ўтказилган конфиренцияда ҳам мақоларлар билан қатнашилди. Ҳозирги кунда 2015 йилда, Сочида сентябр ойида ташкил этилаётган конференцияда ҳам қатнашиш учун материаллар таёрлаб жўнатмоқчиман.

Ҳозирги кунда яна бир нарсага қизиқиб қолдим, одамлар гапиришида ҳар ҳил товушда сўзлашгани учун, шуларни эътиборга олган холда, электрон система ишлаб чиқмоқчиман. Ҳозирда схемалар ишлаб чиқилган ва кўриб чиқмоқдамиз. Бу система хонадаги товушларни аниқлаган холда, уларни тарқалишини олдини олади.

Информацион ҳимоя бўйича 16 йилдан бери ишламоқдаман, кўплаб мақолалар чиқарганман. Россияликлар билан биргаликда патентлар олганмиз. Асосий маъруза мана шулардан иборат.

М.Мухитдинов: Қарши бўлмасаларинг, ҳозир опонентларга сўз берсак, кейин савол-жавобга ўтсак. Сўз биринчи оппонент Давронбеков Дилмуродга.

Д. Давронбеков:  Современный мир можно представить в виде большой системы, в которой циркулирует огромное количество информации. Часть из этой информации является конфиденциальной и не предназначена для широкого круга пользователей. Это может быть информация как о каких-либо новейших технологических разработках, так и информация, которая содержит данные о деятельности организации, фирмы и т.д.

Крупные и не крупные частные, а также государственные организации заинтересованы в наличии устройств, средств и методов, которые бы позволяли сохранить конфиденциальность информации. Поэтому тема исследований является актуальной.

Рецензируемая работа посвящена разработке устройств защиты речевой информации от акустического и виброакустического съёма.

Работа состоит из шести глав. B работе рассмотрены следующие вопросы:

-     методы защиты акустического и виброакустического каналов утечки информации, в частности, способы защиты информации, виброакустическая защита помещений, определение защищенности помещений от виброакустической утечки информации, разработка принципиальной электрической схемы устройства защиты речевой информации от несанкционированного съёма, разработка генератора шума для защиты от лазерного съёма информации, разработка генератора срыва речевых сигналов через оконные стекла, разработка схемы генератора шума для защиты от прослушивания речевой информации через окна, разработка устройства защиты телефонного аппарата от вызывного сигнала и блокирование набора номера, разработка устройства акустического шума для защиты речевого сигнала, основы перехвата речевой информации лазерными микрофонами, электромагнитное экранирование, исследование защиты устройств от перегрузок и отвода тепла от элементов;

-   обнаружение и блокирование диктофонов, математическая модель
утечки речевой акустической информации, акустические и виброакустические
каналы утечки речевой информации из выделенных помещений;

-    методы виброакустической защиты речевой информации, где уделено внимание активным и пассивным методам защиты, устройствам виброакустического зашумления, устройствам зашумления абонентской линии и сети электропитания;

-    излучения устройств и утечка информации, где рассмотрены вопросы электромагнитного излучения, создаваемого токоведущими элементами, утечки информации по цепям заземления, перехвата опасного сигнала в грунте вокруг заземлителя по цепям питания, утечки информации в волоконно-оптических линиях связи.

Приведено заключение и список литературы из 29 источников. Имеются замечания к выполненной работе.

1.   Ha рецензию представлен отчет по второму этап исследований
(заключительный).
B T3 данной НИР во втором этапе было запланировано
выполнение следующих работ:

1) Разработка схем генераторов шума для защиты речевой информации на базе КМОП технологии (стр. 3, п.5 T3, календарный план проведения НИР):

- разработка печатных схем устройства и их травление;

сборка, настройка рабочего макета и исследование на работоспособность устройств к изменениям окружающей среды. Подготовка технической документации на разработанное устройство. Научные публикации, заключительный отчет по проекту.

B представленном отчете из вышеперечисленного приведена информация по разработке печатных схем устройства, описание и техническая документация на устройства.

He приведены фотографии разработанных устройств, экспериментальные исследования, методика настройки, исследование на работоспособность и т.д.

Нет публикаций.

2)        При составлении TЗ НИР допущены грамматические ошибки при определении численности разрабатываемых устройств, макетов, схем. Применяется то единственное (устройство, макет), то множественное число (устройств, схем генераторов шума).

3)        B требовании к продукции (услугам) TЗ НИР (стр.3, п.4 TЗ) отмечено, что в «заключительном отчете НИР, представленном в соответствии с требованиями по оформлению отчетов НИР, будет описан рабочий макет устройства защиты речевой информации на основе современной элементной базы, экономичности потребления электрической энергии, высокой надежности, быстроты и гибкости».

Из вышесказанного имеется в наличии только описание макета. Насколько он рабочий из отчёта не ясно. Использована относительно устаревшая элементная база (микросхемы серии K561, можно было, например, использовать микросхемы серий 74AS.., SN74HC., SN74HCT.., SN74HCTL, серий KP1554, KP1564 и KP1594, созданные на базе КМОП-технологии). Вместо конденсаторов K50-16 можно использовать более современные электролитические конденсаторы K50-35 (пр-во «Элеконд» Россия), или их зарубежные аналоги.

Из отчета не ясно насколько разработанные устройства экономичны с точки зрения энергопотребления, какова их надежность, быстрота? B чём заключается гибкость разработанных устройств?

2. Замечания по самому отчету.

1)        Титульный лист отчета содержит в себе непонятную информацию. Написано «Отчет о НИР «Разработка устройств защиты речевой информации от акустического и виброакустического съёма» по теме: «Технические каналы утечки и защита информации от акустического и виброакустического съёма»». Такое название темы не фигурирует в техническом задании.

2)        B формировании отчета необходимо было бы материал привести в следующей последовательности: сначала теоретическая часть (пункты 1.1-1.3, 1.10, 1.11, 2-6 главы), затем практическая (пункты 1.4-1.9).

3)   Имеются опечатки в тексте отчета:

-   стр. 14, вторая половина страницы и далее по тексту в отчете много информации взято из интернет-источников без показа ссылки на них (например: http://mordvinovoe.narod.ru/akust.htm и т.д.);

-   стр. 22 рис.12., стр.24 рис.1.3, стр.29 рис.1.7,, стр.34 рис.12 изображения элементов принципиальной схемы или их нумерация приведены без соблюдения требований;

-   стр. 36, рис.1.11, стр.123, 142, встречается слово «печатка», необходимо использовать принятый термин «печатная плата», либо «печатная схема»;

-   стр. 120, 126 микросхема TDA2030 иногда записана как ТДА2030;

-  стр. 147 микросхемы К561ЛА7, К561ЛЕ5 записаны как R561ЛA7,
R561ЛЕ5;

-   стр. 125, 126, 127, 143, 147 таблицы перечня элементов оформлены не по требованиям;

-   стр. 146 - рисунок 1 (электрическая схема генератора срыва речевых сигналов) приведен без надлежащего качества;

4)       не в достаточно полной степени обоснован выбор схемотехнических решений разработанных устройств (не выполнен сравнительный анализ похожих устройств, не разработана структурная схема);

5)       не рассмотрены современные устройства защиты речевой информации, например на основе микроконтроллеров, готовые решения производителей такого типа оборудования;

6)    предложены готовые схемотехнические решения без указания
источника, откуда они взяты:

- приложение A. Техническая документация устройства защиты речевого
сигнала
          от          виброакустического         съёма          (стр.          116-127) (
http://lavr30.narod.ru/htmsch/secur/gen_shum/gen_shum.htm      или http://www.qrz.ru/schemes/contribute/security/jammers/generator2.shtml);

-    приложение C. Техническая документация устройства защиты
телефонного аппарата от вызывного сигнала и набора номера (стр.139-143 ).
(
http://www.radio-korolev.ru/index.php-newsid=471.htm);

-  приложение D. Техническая документация описания принципиальной
схемы генератора срыва речевых сигналов через оконные стекла (стр. 144-148)
(
http://shemki.ru/readarticle.php7article_id=332).

Заключение.

Работа является неполной, не выполнены задачи, поставленные в T3 НИР. Работу необходимо дополнить и переработать.

 


 


М.Мухитдинов: Спасибо. Наш оппонент очень глубоко, внимательно и профессионально рассмотрел отчета НИР.

Втором оппонент Стимбан Герман начальник отдела проектирования и консалтинга Bepro.

         Г.Стимбан: Научно-исследовательская работа содержит большое количество плагиата, полученного из открытых источников в сети интернет.

1. Введение заимствовано из следующих источников:

1.1. Лабораторный практикум "Защита объектов связи от несанкционированного доступа", опубликованный в Республике Беларусь в 2010 году. (http://libeldoc.bsuir.by/bitstream/)

1.2. Материал "Виброакустические каналы." (http://studopedia.org/6-103822.html).

1.3. Научно-техническая конференция "Технические средства защиты информации" (21-22 мая 2008 года, Минск) (http://www.bsuir.by/m/12_10457 1_1_58237.pdf).

1.4. Статья "Компромисс активных и пассивных методов виброакустической защиты информации" (авторы Кондратьев А.В. Клянчин О.С.) (http://www.secuteck.ru/articles2/Inf_security/kompromis_akt_i_pass_zashi...)

2. Раздел "1. Методы защиты акустического и виброакустического каналов утечки информации" содержит прямое копирование материалов со следующих сайтов и научных работ:

2.1. Курсовая работа "Обеспечение ИБ выделенного объекта по аудио каналу", выполненная студентом Московского Государственного Университета Гражданской авиации в 2008 году (http://www.yurii.ru/ref6/referat43783.html).

2.2. Статья "Акустический канал, методы съёма информации" (http://mordvinovoe.narod.ru/akust.htm)

2.3. Статья "Изготовление акустического кейса" (http://knowledge.allbest.ru /economy/2c0b65635a2 ad79a4c53a88521206c27_0.html)

2.4. Описание аппаратуры виброакустической защиты VNG-012GL (http://www.techmodels.ru/tmods-171-4.html)

2.5. Статья "Виброакустическая защита помещений", опубликованная в 2012 году на сайте SecAndSafe.Ru (http://secandsafe.ru/stati/zaschita_informacii/ vibroakustichieskaia_zashchita_pomieshchienii)

2.6. Статья "Генераторы шума для офиса", автор М.Шустов (http://ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/gen-shu.htm)

2.7. Реферат на тему "Защита салона автомобиля от съема информации", выполненный студентом Томского Государственного Университета Систем Управления и Радиоэлектроники в 2004 году (http://trainingst.ru /referat/skachat_na_temy/qpfskrwkfl/page,5/)

3. Раздел "2. Обнаружение и блокирование диктофонов" содержит прямое копирование материалов со следующих сайтов и научных работ:

3.1. Реферат на тему "Защита салона автомобиля от съема информации", выполненный студентом Томского Государственного Университета Систем Управления и Радиоэлектроники в 2004 году (http://trainingst.ru /referat/skachat_na_temy/qpfskrwkfl/page,5/)

3.2. Статья "Способы и средства защиты информации" (http://www.analitika.info/zaschita.php?page=1&full=block_article88&artic...)

3.3. Хорев А.А. "Методы и средства поиска электронных устройств перехвата информации" (http://www.analitika.info/poisk.php?page=1&full=block _article36 )

4. Раздел "3. Математическая модель утечки речевой акустической информации" содержит прямое копирование материала из научной статьи Сагдеев К.М. "Математическая модель акустического канала утечки речевой информации" (http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article _id=9999316)

5. Раздел "4. Акустические и виброакустические каналы утечки речевой информации из выделенных помещений" напрямую скопирован из следующих статей:

5.1. Статья "Акустические каналы утечки информации" (автор В.Голованов) (http://s3r.ru/2012/08/informacionnaya-bezopasnost/akusticheskie-kanalyi-...)

5.2. Материал "Виброакустические каналы." (http://studopedia.org/6-103822. html).

Остальные разделы также в основном состоят из прямого копирования информации из сети интернет, то есть не содержат исследовательской работы.

Кроме того, позвольте обратить внимание на тот факт, что большинство копируемых материалов были опубликованы 5-10 лет назад и не содержат новой, актуальной информации. Например, для обнаружения работающих диктофонов предлагается использовать детектор магнитного поля при записи на аудиокассету, либо при работе двигателя диктофона. При написании работы не учитывалось, что современные диктофоны в основном используют флеш-карты в качестве накопителя и не могут быть обнаружены таким образом.

Учитывая написанное выше, считаю целесообразным отклонить данную научно-исследовательскую работу и отправить её на доработку.

 


 


М. Мухитдинов: Вопроси есть оппонентам? Нет. Аминжон оппонентлар хулосалари бўйича аниқ жавобингиз борми?  Юқорида айтилган тақризларга ўз жавобингизни айтиб ўтсангиз.

А. Ахмаджанов:  Шу оппонентларни хулосалари бўйича айтиб ўтмоқчиман. Қисқаси оппонентларини биз эшитдик. Мулоҳазаларни эшитган холда жавоб бераман. Тўғри, келтирилган, олинган материаллар яъни қайсидир нарса бизни соҳамизга яқинроқ бўлган бўлса, улардан биз фойдаланганмиз. Улардан фойдаланмаганмиз деб инкор эта олмайман. Лекин олинган маълумотларни ўзимизни соҳага мослаб ўзгартирдик. Бу соҳада битта биз ишлаяпмиз дея олмайман. Ҳозирда кўплаб олимлар бу соҳада ишлайди. Мен кўпроқ Россия билан ишлайман. Улар билан келишилган холда, айтиб ўтилган келтирилган маълумотлардан фойдаландим.

Элемент базаларига келадиган бўлсак, уларни эскирган дейишимизга сабаб, магазинда бор элемент базалардан фойдаланган холда йиғдик. Лекин бу элементларни сотиб олиш учун, бизнинг ишимизда пул маблағи ажратилмаган эди. Пул ўтказиш йўли билан магазинлардан сотиб олдик, йўқларини бозорлардан сотиб олдик ва ишларни бажардик.

М.Мухитдинов:  Аминжон илмий-техник кенгашда хеч бўлмагансиз шеккиллик. Мана шу ерда илмий ишлар бўйича проректор бор, у киши билади. Илмий-техник кенгашда маъруза қилишида, муаммони кўрсатилади, дунёда қандай холда, қандай таклиф берилаётганлиги ва унинг асосида ечими ҳақида айтилади. Лекин, хозирги маърузангиздан хеч қандай илмий тарафлама ҳулоса олмадик. Илмий нуқтаи назардан бир тушунча келтиришингиз керак эди. Лекин, сизда бундай нарсалар келтирилмади.

Яна бир нарсани айтиб ўтишим керак. Биз юқоридаги оппонентлардан ташқари ёпиқ тарзда, холислик билан кўриб чиқиш учун, бошқа бир оппонентга ҳам сизнинг илмий тақдқиқот ишингизни юборган эдик. Лекин, бу оппонент ҳам берган тақризида кўчирилган деб мисоллар келтирган. Буни қандай тушиниш мумкин. Хозир мен тақризни ўқиб бераман.  

 

Отчетнинг 21 бетидаги «Полная принципиальная схема генератора шума приведена на рисунке 1.2.» дан  то 23 бетининг «1.5 Разработка генератора шума для защиты от лазерного метода  съема информации» гача http://kazus.ru/forums/ showthread.php?t=14186&page=3  сайтидан кўчирилган.

24 бет «Разночастотный генератор, схема которого изображена на рисунке 1.3,» дан то 25 бетнигг «Возможны изменения и дополнения в рассмотренных схемах, а также в элементах.» гача http://lainslav.narod.ru/radiosta/Spi_1/11.htm сайтидан кўчирилган

26 бетдаги Рисунок 1.4 - Схема устройства на основе КМОП микросхемы  http://shemki.ru/readarticle.php?article_id=332сайтидан кўчирилган

28 бет «1.7 Разработка схемы генератора шума для защиты от прослушивания речевой информации через окна» дан 29 бет «Элементы схемы (рисунок 1.7) приводятся в таблице 1.2.» гача http://radiostorage.net/ ?area=news/1856http://www.litmir.me/br/?b=187930&p=30 сайтларидан кўчирилган

31 бет «1.8 Разработка устройства защиты телефонного аппарата от вызывного сигнала и блокирование набора номера» дан  32 бет «Нормальная работа аппарата возможна только при отключении устройства, что и защищает телефон во» гача http://radiotelcom.ru/shpionskie-shtuchki-i-proslushivaushhie-ustroistva/998%C1%CB%CE%CA%C8%D0%C0%D2%CE%D0+%D2%C5%CB% C5%D4%CE%CD%CD%CE%C3%CE+%CD%C0%C1%CE%D0%C0.html   сайтидан кўчирилган

33 бет «1.9. Разработка устройства акустического шума для защиты речевого сигнала» дан  35  бет «На рисунке 1.13 приведена печатная схема.» гача  http://lavr30.narod.ru/htmsch/secur/gen_shum/gen_shum.htm сайтидан кўчирилган

36 бет «При подготовке прибора к работе необходимо:» дан 37 бет «Организационные меры при проведении совещаний.» гача  http://webcity-security.ru/pages/laserMichttp://24warez.ru/main/article/print:page,1,1157424697-mozhno-li-podslushat-s-pomoschyu-lazera.html сайтларидан кўчирилган

40 бет «Рисунок 1.16 – Схема генератора шума» http://www.radioland.net.ua/ contentid-461-page7.html сайтидан кўчирилган

47-49 бетлар http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub- сайтидан кўчирилган

53-54 бетлар http://www.analitika.info/public/files/otsenkaeffektivnostisistem vibroakusticheskoymaskir.pdf сайтидан кўчирилган

61 бет «Принцип действия устройств электромагнитного подавления основан на генерации в дециметровом диапазоне частот (обычно в районе 900 МHz)» дан  63 бет «Этот метод может использоваться в автомобилях и самолетах.» гача http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3130&st=0 сайтидан кўчирилган

64-71 бетлар  http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article& article _id=9999316 сайтидан тўлиқ кўчирилган.

92 бет «Технические средства, не являющиеся радиопередающими, также могут быть источниками электромагнитных излучений.» дан 112 бет «Заключение» гача http://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/574/1/ Лыньков,  сайтидан кўчирилган.

         Умуман олганда отчетда «Разработка» амалга оширилмаган ҳамма схемалар кўчирилган.

        

Биз тақризларни сизга ҳам берамиз, кўриб чиқасиз. Буларни олишдан бизнинг мақсадимиз холисликни таъминлаш. Сиз бу берилган тақризга нима дея оласиз?  Бир асослаб жавоб беринг.

А.Ахмаджанов: Биз бу келтирилган тақризлар бўйича критический тарафлама қараб берилган хулосаларга хеч қандай эътирозимиз йўқ. Лекин қилган ишларимиз ҳақида маълумот бериб ўтдим. Биз ишлаган схемаларимиз, улардаги билан бир хил бўлиши мумкин. Лекин, техник параметрлари билан фарқланади.

М.Мухитдинов:  Саволлар борми? Мархамат Босит Казимович.

Б.Абидов: Отчет написан на русском языке. Я хотел уточнить что сделано до вас, хотите переделать, сделать так как вы понимаете. Я читаю белый шум. Это понятие белый шум что ли, это я не знаю, тогда давайте все это изменим исказим, белый шум как вы понимаете. Я это не понимаю и не хочу понять. Самый главное извините, вы выполняете НИР, где критерии, где модель? Я читаю метод тот, метод другой. Извините я сейчас открою Интернет и найду любые методы. Там ясно написано, как сделать жучки. Вам были определены на вашу работу 80 млн. Вы нам говорите, что не было элементной базы. Формулы, которые приводятся, не имеют никакого отношения к этому методу. Они не обоснованны, ни один критерий, и ни один коэффициент. Как можно так работать? Дайте нам ответ на поставленные вопросы.

А. Ахмаджонов: Биз шу нарсани қилган бўлсак. Бор методлар олдин анализ қилинди. Кейингина биз буларни қилидик. Ўзимизни ишланмаларимизни қилдик. Лекин отчета кўрсатилган. Кимда қайси жойини фойдаланган бўлсак кўрсатиб кетдик. Биз кимга мурожат қилган бўлсак уларни сылкалари келтирилган.

Б. Абидов: Для примера - формула 1.28. Я взял источник [7] и действительно эта формула приводится. Но дальше идет совершенно новое  понимание. Написано при данном подходе, определение состояния - безопасность речевой информация, где ужесточаются требования к разборчивости речи. Так как достижение суммарной разборчивой речи - 20 %, то необходимо обеспечить разборчивую речь по каждому каналу не менее 5 %. Это ваши мысли из вашей НИР. Однако в источнике 7 этого нет. Откуда вы все это взяли?

А. Ахмаджонов: Если то, что вы читали эту фразу, то она взята из книги.

Б. Абидов: Я внимательно изучил ваш отчет. Нашел источник, хотел понять, как вы интерпретируете эту формулу. Вы интерпретировали ее так, как вам хотелось. В первоисточнике же этого нет. Следовательно как можно доверять другим вашим источникам.

Х.Хасанов: Босит Казимович тўғри айтдилар. Ҳаммаси тушунарли. Менимча дискуссияни тугатсак ҳам бўлади.         

М.Мухитдинов: Проректор ҳам бир оғиз гапирсин. Мархамат.

З.Хакимов: Кечирасиз, бу мени ҳатойим. Марказдан тўғридан-тўғри топширилган экан. ТАТУда кўриб чиқилмаган. Хозирги кунда, марказда олиб борилаётган илмий тадқиқот ишларини, қандай олиб борилаётгалигини аниқлашимиз керак. Бу бўйича қайта кўриб чиқамиз. Замонавий талабларга жавоб берадиган қилиб қайта тайёрлашни ва кўриб чиқишимзга руҳсат беришингизни сўрайман.

М.Мухитдинов: Хозир қандай таклиф берамиз?

З.Хакимов: Хозир марказ билан ҳар битта ишни қайта кўриб чиқамиз.

А.Файзуллаевич: Нима деб хулоса қиламиз? Илмий тадқиқот иши натижаси талабга жавоб бермайди. Илмий-техник кенгаш томонидан қабул қилинмасин ва қайтарилсин.

ТАТУ томонидан Вазирликни илмий-техник кенгашига тақдим этилаётган илмий тадқиқот ишлари, олдин университетнинг илмий кенгашида кўриб чиқилган холда тақдим этилсин.

Мухокамадан сўнг илмий – техник кенгаш қарор қилди:

1. «Разработка устройств защиты речевой информации от акустического и виброакустического съема» мавзусидаги илмий-тадқиқот иши талабга жавоб бермайди. Хисоботда интернет ва бошқа манбалардан яққол кўчирилганлиги сабабли қабул қилинмасин.

2. ТАТУ томонидан тақдим этилаётган илмий-тадқиқот ишлари университетнинг илмий кенгашида кўриб чиқилиб, мухокамадан сўнг Вазирлик илмий-техник кенгашига тақдим этилсин.

3.  ТАТУ томонидан тақдим этилган илмий-тадқиқот ишини бажаришда йўл қўйилган қўпол хатоликлар аниқланди, айбдорлар аниқланиб тегишли чора кўрилиши университет рахбарияти зиммасига юклатилсин.

 


 


А.Файзуллаев: Кунни иккинчи масаласи. «Концепция  внедрения автоматизированных информационно – библиотечных технологий в информационно – библиотечные учреждения Республики Узбекистан». Мавзу бўйича маърузачи Рустамова Ойдин 

О.Рустамова:

ЦЕЛЬ НИР: Анализ национального и международного опыта внедрения информационных технологий в библиотеки и разработка Концепции, устанавливающей порядок внедрения автоматизации процессов деятельности информационно-библиотечных учреждений, с учетом их специфических особенностей.

 Анализ механизмов внедрения автоматизации библиотек 4х ведущих стран: Германии, США, России и Кореи.

Механизмы внедрения автоматизации в библиотеках Германии

Библиотечными объединениями Германии была утверждена техническая концепция объединенной каталогизации (Бавария)

 
 

 

  

 

 

 

 

Изучив методы внедрения ИКТ в  библиотеках Германии, их опыт, можно сделать вывод, что информационно-библиотечные технологии, прежде всего, предполагают кооперированную обработку фондов библиотек и предоставление последних напрямую пользователям через различные системы электронной доставки.

Созданием и развитием различных объединений, коопераций, союзов и др. библиотеки Германии предполагают объединить все технологические процессы библиотечной деятельности и предоставлять пользователям свои услуги наравне, а может и качественнее Интернет-ресурсов.

Механизмы внедрения автоматизации в библиотеках США. Новые правила каталогизации - FRBR-модели, претендующие на роль международного стандарта

Библиотеки США делают основной  упор на стандартизацию и внедрения новых правил каталогизации не только в свои Библиотеки, но и в библиотеки других стран

Механизмы внедрения автоматизации в библиотеках России

В библиотеках России внедрение автоматизации проводит ГИВЦ Минкультуры, задача которого  - сделать библиотеку с помощью информационных технологий и средств автоматизации высокотехнологичным объектом, т.е. основная задача внедрения автоматизации в российских библиотеках на данном этапе – оснащение.

Механизмы внедрения автоматизации в библиотеках КОРЕИ. Корейская Национальная библиотека

В августе 2004 года в соответствии с программой аутсорсинга Национальная библиотека Кореи стала центром по обязательному экземпляру и БД MARC.

Цели программы заключаются в:

       оперативном сборе материалов, изданных и созданных в Корее;

       обеспечении всех библиотек Кореи стандартными каталогами;

       подготовке библиотекарей, способных осуществлять более профессиональное информационное обслуживание.

В библиотеках Кореи главной движущей силой автоматизации является Национальная библиотека Кореи, которая несет ответственность за обязательные экземпляры корейских электронных публикаций и систему сертификации. Большинство поступающих материалов – это электронные книги. Учет электронных публикаций является одной из обязанностей Национальной библиотеки Кореи. Соответственно в фонд Национальной библиотеки Кореи поступает вся национальная издательская продукция. Сведения об ОЭ и соответствующие статистические данные доступны широкой общественности. Таким образом, Национальная библиотека Кореи отвечает за ОЭ и за систему сертификации электронных публикаций, а также для осуществления библиографического учета электронных публикаций и включения их в национальную библиографию.

Текущее состояние мониторинга информационно-библиотечных учреждений Узбекистана

В работе были даны показатели деятельности информационно-библиотечных учреждений и показана блок-схема построения информационно-библиотечных процессов и операций на примере Национальной библиотеки Убекистана имени Алишера Навои

 

Блок-схема построения библиотечных процессов и операций НБ РУз

 

Приложение А

Проект Концепции внедрения автоматизации в информационно-библиотечные учреждения Республики Узбекистан

Целью настоящей Концепции является разработка модели эффективного внедрения автоматизации информационно-библиотечных технологий в информационно-библиотечные учреждения Узбекистана.

Задачами Концепции является определение комплекса информационно-технологических процессов и операций по этапам внедрения автоматизации согласно видам информационно-библиотечных учреждений.

Всего этапов внедрения 10, разбитых на 5 вариантов, как показано в таблице ниже

Также в концепции выделены ряд мероприятий, которых необходимо внедрить. Важная часть ее – является создание системы национальных форматов UZMARC.

Система национальных форматов UZMARC

Необходимо предусмотреть проведение работ, направленных на развитие базовой системы форматов UZMARC, включая:

- разработку государственного стандарта «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникативный машиночитаемый формат UZMARC»;

- разработку государственного стандарта формата представления авторитетных/нормативных записей в машиночитаемой форме UZMARC и др.XML форматов;

- создание Национальной службы ведения форматов UZMARC при Национальной библиотеки Узбекистана;

- сертификацию действующих и новых АИБС на соответствие форматам UZMARC в Национальной службе ведения форматов UZMARC;

- создание системы критериев для программной проверки корректности заполнения полей форматов UZMARC как внутри автоматизированных библиотечных систем, так и в массивах данных, подготовленных для передачи

 


 


Схема внедрения

 


 


 


 


 


 


Приложение А

Автоматизированные системы для внедрения информационно-библиотечных технологий в деятельность  информационно-библиотечных учреждений

 

ЛИНЕЙКА БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ КАДАТА

Основная цель проекта - автоматизация всех бизнес-процессов библиотек, которые можно охватить.

Проект «KaDaTa» предназначен для выполнения следующих задач:

- создание ЭК и СЭК;

- создание полнотекстовых БД (ЭБ);

- создание имидж-каталогов;

- корпоративное использование систем с возможностью применения облачного решения.

А также вспомогательных работ:

- учет информационных услуг (оффлайн);

- учет информационных услуг (онлайн)

ЛИНЕЙКА БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ КАДАТА

Для решения этих задач были разработаны следующие АС:

- KADATA Server - автоматизированная информационно-библиотечная система, веб-приложение с возможностью установки сервера в библиотеки;

- KADATA Фан - система научных, нормативных и других документов;

- KADATA Манускрипт - система редких и ценных изданий;

- KADATA Медиатека - система аудио/видео записей;

- KADATA Библиотечная статистика - система статистического учета фондов;

- KADATA Имидж-каталог - система образов каталожных карточек;

- KADATA ISBN/ISSN/УДК/ББК - система присвоения онлайн-номеров;

- KaDaTa Учет услуг - система учета платных услуг.

 


 


 


 


Критерии выбора автоматизированных информационно-библиотечных систем для реализации Концепции

Критерии выбора АИБС

СУБД

Архитектура

Серверная ОС

Клиентская ОС

Средняя стоимость

поставки комплекта ПО

Набор клиентских АРМов

Наличие веб-интерфейса

Распространенность

Поисковые возможности

Плагины

Изменение функционирования системы

Поддержка международных коммуникативных форматов

Возможности интеграции с другими системами автоматизации

Виртуализация и отказоустойчивость

Синхронизации БД

Разграничение прав пользователей

Идентификация читателей

Возможности корпоративного взаимодействия

Хранение ресурсов при корпоративном взаимодействии

Жизненный цикл

Обучение (формы, бумаги, удаленность)

Поддержка (внедрение, консультации, тренинги, форум)

 


 


А.Файзуллаев: Саволлар борми? Оппонентларни эшитамиз.

Биринчи оппонент Ишматов Алишер Норқобулович – Алишер Навоий номли Ўзбекистон миллий кутубхонасининг директор ўринбосари.

А.Ишматов: Ассалому алайкум ҳурматли раис ва илмий-техник кенгаш аъзолари.

Рассмотрев отчет о научно-исследовательской работе: «Разработка Концепции внедрения автоматизации в информационно-библиотечные учреждения», составленный ООО «Центр программистов BePro» сообщаем следующее.

1. К разработке Концепции должны быть привлечены высококвалифицированные специалисты и эксперты, обладающие соответствующими знаниями и опытом.

2. В Концепции должны быть определены:

основная идея, цель и предмет концепции;общая характеристика и оценка состояния;обоснование необходимости разработки концепции;основные положения концепции;прогноз социально-экономических, правовых и иных последствий реализации концепции.3. Используемые термины и понятия, которые фигурируют в Концепции, являются устаревшими и не соответствуют законодательству.

4. Приведенный мировой зарубежный опыт внедрения автоматизации в США, Германии, Кореи следует пересмотреть и дополнить новациями и технологиями в данной сфере.

5. Дано текущее состояние автоматизации информационно-библиотечных учреждений Узбекистана. Общие сведения о деятельности библиотек соответствует 2010 году и не соответствует мониторингу, проведенному Национальной библиотекой в 2014 году. Так вводится понятие «тип» ссылаясь на Закон «Об информационно-библиотечной деятельности», которого там нет.

В тексте говорится о «выявленных» проблемах информационно-библиотечной системы республики путем «мониторинга», и указано что отсутствует единый центр «по формированию СЭК на республиканском уровне» (стр. 47), который в реальности существует в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 февраля 2011 г. ПП-1487 как Республиканский центр сводного электронного каталога при Национальной библиотеке Узбекистана.

6. В разделе «Автоматизация наиболее часто используемых библиотечных процессов», которому отводится 2 стр. (стр. 50-51) используется примитивная терминология на уровне 90-х гг. прошлого века, не отражающая сути автоматизации в широком смысле слова. Необходимо расширить данный раздел об автоматизированных процессах более детализированным его описанием.

7. В разделе «Практика внедрения автоматизации на примере Национальной библиотеки Узбекистана (НБ Уз)», то хотелось бы отметить:

во-первых, Национальная библиотека не «должна была стать» (стр. 52), а является «центром национальной культуры …»;

во-вторых, в приведенной таблице об автоматизированных процессах, а не в «автоматических», как сказано на стр. 53, не все процессы в новом здании Национальной библиотеки являются автоматизированными, например доступ к Интернет в читальных залах, поэтому можно сделать вывод, что данная сравнительная таблица была разработана для характеристики условий нового здания библиотеки, и была ключевой в проекте строительства нового здания НБ Уз. Таким образом, нет полной информации об автоматизированных процессах, осуществляемых Национальной библиотеке.

Далее следует описание технических проектов, которые реализует Национальная библиотека и которые не связаны с темой данного отчета.

8. В «заключении» на стр. 66-68 в тексте даны следующие слова и фразы: «в формировании узбекоязычного и на языках народов Узбекистана», «библиотечного дела», «на основе системы форматов» (в Узбекистане ещё не создана система форматов), «необходимо дальнейшая реализация Национальной программы сохранения информационно-библиотечных фондов Узбекистана» (такой программы не существует), «части Единого узбекского страхового фонда документации» (не существует), «во всех субъектах Республики Узбекистан».

9. На стр. 68 сказано, что «Необходимо обеспечить внедрение данной Концепции в ИБУ республики Узбекистан, … согласно методики внедрения автоматизации данного отчета о НИР». При этом мы не увидели нигде самой «методики» автоматизации, которую нам предлагали найти в данном отчете.

10. Замечания по приложениям.

В «Приложении А» на стр. 72-135 приводится проект «Концепции», при детальном рассмотрении которого, было выявлено следующее:

10.1. В целях концепции заявлена разработка «модели эффективного внедрения автоматизации», модель не обнаружена.

10.2. Во втором разделе «Опыт и практика внедрения автоматизации в библиографирующих организациях зарубежных стран» приведена система электронной библиотеки России и Национальной электронной библиотеки Кореи. Здесь обзорно должны быть даны выводы о том, что и как автоматизировано в зарубежных библиотеках, а не описание электронной библиотеки, потому что речь должна идти об автоматизации, а не о создании электронной библиотеки.

10.3. Третий раздел называется «Текущее состояние внедрения информационно-библиотечных ресурсов в информационно-библиотечные учреждения Республики Узбекистан» (стр. 85). Ресурсы никак нельзя внедрить, потому что ИБУ комплектуются ресурсами, хранят их и выдают их во временное пользование своим пользователям. Кроме этого информационно-библиотечнқе учреждения могут создавать свои информационные ресурсы в виде библиографических/полнотекстовых БД. Следует исправить формулировку раздела.

10.4. На стр. 86 в разделе «3.2 Система национальных форматов UZMARC» говориться, что необходимо разработать государственный стандарт «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коммуникативный машиночитаемый формат UZMARC», который уже разработан, утвержден Узгосстандартом за номером O`z DSt 2803:2013 и внедряется в практику работы и об этом же говориться уже на стр. 92.

10.5. Со стр. 92 начинается раздел «4.2 Примерный перечень нормативно-правовых актов и нормативных документов ИБД», в котором перечня нет, есть общее количество принятых документов. Далее по тексту они приводятся в таблице в которой сделана  ошибка. Один из подразделов таблицы на стр. 98 называется «Международные и российские нормативные документы». Во-первых, российские нормативные документы, имеющие в заголовке букву «Р», не используются на территории Республики Узбекистан. Во-вторых, как ясно из перечисленных документов, имеются ввиду межгосударственные стандарты. В-третьих, в подразделе таблицы не приводятся «международные» документы (это документы ИФЛА). Из этого следует, что назвать данный подраздел таблицы следует «Межгосударственные стандарты системы СИБИД».

10.6. На стр. 100 в подразделе вышеуказанной таблицы «Методические рекомендации» приведены рекомендации, которые мы никогда не использовали и не имеем право использовать по законодательству, так как они носят сугубо зарубежный характер. В этой связи перечисленные документы, рассматриваются нами как международный опыт работы и являются одной из составляющих для разработки государственных стандартов Республики Узбекистан в области информационно-библиотечной деятельности.

10.7. Со стр. 101 начинается большой раздел «Основные направления внедрения автоматизации информационно-библиотечных технологий в информационно-библиотечные учреждения», на котором хотелось бы остановиться подробно.

Подраздел на этой же странице «Организационная подготовка информационно-библиотечного учреждения к внедрению автоматизации информационно-библиотечных учреждений» изобилует реалиями Российской Федерации: везде идет речь о «библиотеках» и только в одном абзаце упоминается «ИБУ», который, кстати, вставлен не в тему повествования раздела. А, именно, речь идет о том что «процесс внедрения автоматизации необходим» в «библиотеку», что все в плачевном состоянии, а «ИБУ должно «дорасти» либо организационно перестроиться для автоматизации своей деятельности». Кроме того, опять же российские реалии говорят о том, что «квалифицированные специалисты в библиотеках сегодня в своем большинстве либо приближаются к пенсионному возрасту, либо уже достигли его. Возникает проблема выбора: или система, или специалисты, которые не собираются учиться работать на персональных компьютерах.».

Вывод: в подразделе говориться о необходимости внедрения автоматизации в библиотеках, что все проблематично, т.к. существуют факторы препятствующие процессу автоматизации – это старые компьютеры, пенсионеры и некомпетентное руководство. Но на главный вопрос, что нужно конкретно сделать для организации внедрения автоматизации, ответа мы не нашли.

10.8. Со стр. 103 приводится подраздел «Комплекс информационно-технологических процессов и операций (ИТПО)», в котором приведен его «перечень», представленный на рисунке № 10. Из этого рисунка ясно, что это перечень необходимых структурных элементов для эффективной работы ИБУ, который нельзя приравнивать к процессам и операциям. Например, из «перечня»: «интернет-портал», «система реставрации и консервации», и т.д.

Далее по тексту (стр. 104) все «ИБУ подразделены на 5 типов» и для них предлагаются разные «этапы внедрения автоматизации ИБТ». Следует сказать, что согласно нормативно-правовым документам все информационно-библиотечные учреждения республики обязаны выполнять информационно-библиотечные процессы согласно единым инструкциям и правилам, принятым в сфере информационно-библиотечной деятельности. В связи с этим невозможно внедрять разные автоматизированные процессы в предложенные так называемые «типы» ИБУ.

Следует пересмотреть данный раздел с четким пониманием терминов «автоматизированная технология», «автоматизированный процесс», «автоматизированная операция».

Также особо хотелось бы отметить на стр. 105, приведенный 5-й «этап внедрения – Национальные библиотечные электронные ресурсы», в котором фигурируют выражения «информационно-библиотечные ресурсы» нужные для одних «типов» ИБУ и «информационные ресурсы - для пятого типа» ИБУ – непонятно в чем разница между этими «ресурсами» и почему одни «типы» ИБУ имеют на них право, а другие нет. Хотя согласно закону «Об информационно-библиотечной деятельности» все виды ИБУ имеют информационно-библиотечные ресурсы.

10.9. На стр. 106 рассматривается подраздел «Выбор программного обеспечения», в котором приводятся лишь общие сведения о выборе автоматизированной системы, но при этом на стр. 107 речь идет о «пользователях», которыми являются ИБУ, работающими в корпоративном режиме и выпускающие «изделия» в виде книг, журналов и дисков. Это показывает, что данный материал был заимствован без проверки на его качество.

10.10. Далее на стр. 110 приведена «этапная технология», которая не затрагивает автоматизированную информационную систему, а говорит об этапах работы по каталогизации.

10.11. На стр. 112-114  приведена Таблица № 3 «Технологическая карта обработки документальных потоков и ведения ЭК в ИБУ», в которой также выявлены нарушения. Вместо «ИБУ» употребляется «библиотека», вместо «ИБР» — «литература», вместо «аналитико-синтетическая обработка» — «аналитическая обработка» и тп., кроме того постановка на учет, простановка инвентарных номеров осуществляется отделом комплектования, а не «каталогизации».

10.12. На стр. 118 даётся ссылка на «международные документы «Принципы качества веб-сайтов по культуре. Руководство» (2006) и «Взаимодействие веб-сайтов по культуре с пользователем», которые не могут быть применены на территории Узбекистана без адаптации к реалиям республики, в том числе в информационно-библиотечной сфере.

На стр. 135 в «заключении» опять же приводится зарубежная система информационно-библиотечной деятельности, когда речь идет о «библиотечных коллекторах», которых в нашей стране не существует.

Данный отчет о НИР должен быть переработан в соответствии с нормативно-правовыми документами и терминологией по информационно-библиотечной деятельности, а также должен отражать реалии нашей системы.

А.Файзуллаев: Иккинчи оппонет Ганиева Барно – Тошкент ахборот техналогиялари университети, Ахборот кутубхона тизимлар кафедраси мудири.

Б.Ганиева: Ассалому алайкум ҳурматли раис ва илмий кенгаш аъзолари.

Цель работы - анализ национального и международного опыта внедрения информационных технологий в библиотеки и разработка Концепции, устанавливающей порядок внедрения автоматизации процессов деятельности информационно-библиотечных учреждений, с учетом их специфических особенностей.

Замечания по работе:

1. По теме работы «РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ B ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ». Может речь идет «О концепции внедрения методов и средств автоматизации в ИБУ?» или «Концепции автоматизации ИБУ?», а «Автоматизация» - это одно из направлений научно-технического прогресса;

2. Следовало бы больше уделить внимание анализу и истории автоматизации информационно-библиотечных учреждений. B работе очень скудно говориться или вообще опущены проекты ведущих библиотек ФБАН, где начиналась внедрения средств и технологий автоматизации и обучение сотрудников, развитие корпоративных сетей ИРЦ вузов, колледжей, библиотек системы AH РУз и др., об огромной работе, которая ведется с медицинскими библиотеками и другие важные разработки, которые должны быть базой для развитии этой темы;

3. Задачами Концепции является «определение типов информационно-библиотечных учреждений,        комплекса  информационно-технологических процессов и операций, этапов внедрения автоматизации согласно типам информационно-библиотечных учреждений». Разве только в этом суть концепции? Разве типы ИБУ не определены в Законе об информационно-библиотечной деятельности?

4. UZMARC - это один из коммуникативных форматов, а не система форматов. Если «система», то какие еще форматы туда входят? Следовало бы обосновать сам UZMARC, и какие возможности взаимодействия с ИБУ, где уже много лет используются форматы MARC21, RUSMARC. He рассмотрены вопросы конвертации записей.

5. Так как, данная концепция является научно-исследовательской работой, в отчете не использована научная терминология, например, на стр. 49 (рис.47) использованы такие термины, как «каталогизация и систематизация информации», «технологическая обработка информации», «оцифровка информации», «потребитель информации». Данные понятия не являются компетентными в информационно-библиотечной отрасли. Так как, информационно-библиотечная деятельность основывается на информационно-библиотечные ресурсы. B законе об информационно-библиотечной деятельности в статье 3 четко определены термины, касающиеся информационно-библиотечной деятельности.

6. Рекомендуется согласовать данную концепцию с Национальной Библиотекой РУЗ на методическом совете.

7. B работе совершенно нет концептуальных аспектов, касающихся
"подготовки высококвалифицированных кадров по автоматизации ИБУ.

Данная концепция требует доработки с учетом указанных замечаний.

А.Файзуллаев: Саволлар борми тақризчига. Мархамат. Йўқ бўлса, унда муаллифларга сўз берсакда, тақризлар бўйича хулосаларни эшитсак. Сизларга бу тақризлар берилганмиди?

А.Гафуров: Йўқ, биз энди кўряпмиз. Рухсат берсангизлар мен ўз фикрларим билдириб ўтсам.

А.Файзуллаев: Сиз шу мавзуга раҳбармисиз?

А.Гафуров: Ха. Бизларда ишчи гурух 8 йилдан буён кутубхоналарни автоматизация қилиш бўйича иш олиб бормоқда. Алишер Насибуллаевич хозир Ишматов Алишеракам берган умумий тақризларига, как в плане рекомендации деб айтиб ўтдилар.

При разработке научно-исследовательской работы прежде всего учитывался опыт нашей компании, которая в этой области работает 8 лет. В течении этих лет было автоматизировано более ста библиотек. Одна из этих библиотек – Национальная библиотека для которой нам было разработано более 9 информационных систем. Таким образом, результаты наших трудов отражены не только в виде отчета, а представлены целой комплексом линейки программных продуктов, которые Центр программистов планирует продвигать, используя эту Концепцию.

Касательно замечаний Алишера Наркобиловича.

Промежуточный и заключительный отчеты были направлены на рассмотрение в Национальную библиотеку 5 ноября 2015 года. От национальной библиотеки были получены замечания, которые были исправлены.

Данные замечания мы учтен и внесем в НИР.

Что касается замечаний второго оппонента Ганиевой Барно Ильхамовны, а именно замечания, что UZMARC не является системой форматов, то позвольте возразить, формат UZMARC принят и утвержден как государственнқй стандарт Республики УЗбекистан, следовательно не нам решать, принимать его или нет.

А.Файзуллаев: Согласно рецензиям, с которыми я ознакомился, UZMARC  является коммуникативным форматом, и не является системой стандартов. Есть ли, кроме данного стандарта  еще форматы UZMARC? Это первое замечание.

Второе касается вопросов конвертации, решает ли эти вопросы UZMARC. MARC21 и RUSMARC.

А.Гафуров: На эти вопросы сейчас ответит Ойдин Рустамова.

Кроме того было упомянуто, что в переработке должны участвовать квалифицированные специалисты. Думаем, что при внесении изменений в НИР мы учтем это.

По поводу того, что в нашей работе нет информации о том, что первыми, процесс автоматизации начали - Фундаментальная библиотека. Подробно рассмотреть каждую библиотеку, а их всего в республике около 12 тысяч, физически бы мы е смогли. Однако в работу были включены другие крупные библиотеки, такие как Национальная библиотека, Республиканский информационно - библиотечный центр, Республиканская научно-педагогическая библиотека и др.

О.Рустамова: Касательно системы UZMARC, мы немного опередили события. Системы пока нет, но два формата UZMARC были внесены в план разработки нормативных документов на 2015-2016 года. Поэтому в работе дано, как система UZMARC.

Что касается применения UZMARC, то это было решено рабочей группой библиотекарей, которые рассматривали все форматы семейства MARC, и ими было решено остановиться на международном формате UNIMARC.

А.Файзуллаев: Мархамат Барнохон.

Б.Ганиева: Мен айтмоқчи бўлганим, ишлашган лекин концепцияда бу нарса кўрилмаган.  Ўша фундаментал ёки республика илмий педагогик кутубхонада кўрилмаган. Бу ерда максадда ёзиб қўйишган. Агар шулар келтирилса хеч қандай эътирозлар бўлмасди.

А.Файзуллаев: Мархамат мухокамага ўтамиз. Кимда савол бор? Босит Казимович савол борми? Мархамат Босит Казимович.

Б.Абидов: Отчет я просмотрел и у меня возникло два вопроса.

Первой вопрос - почему вначале дан анализ как в реферате, а затем Концепция? Это отчет по концепции или отчет по реферату, непонятно само построение работы. Реферат не может занимать 71 страницу. Это первый вопрос.

Второй вопрос очень важен для меня.  Я, например, считал что последовательность должна быть следующая:

- первая - это концепция;

- вторая - это программа по данному вопросу: реализация или основ;

- третья - это проект;

- четвертая - реализация проекта.

Я хотел уточнить для себя, какому из этих работ – относится НИР, я например, не могу определить.

А.Файзуллаев:  Ойдин вам два вопроса.

О.Рустамова: Согласно ТЗ, были определены несколько задач:

- исследование и анализ материалов и сведений об внедрения автоматизации библиотек;

- разработка концепции.

Материалов набралось очень много, были определены 10 этапов Концепции. Когда встал вопрос о том, чтобы провести Концепцию отдельно или как приложением, то проводя работу через нормоконтроль, было выяснено, что согласно 2 пункта ТЗ, дается именно заключительный отчет внутри которого как приложение идет Концепция.

На второй вопрос -  это концепция, а не программа или проект

Б.Абидов: Таким образом, это каша концепция, выделена как направление, насколько я понимаю. Я не могу понять – это концепция или программа?

О.Рустамова: Это концепция.

М.Мухитдинов: Вы можете ответить зачем нужна эта концепция в нескольких словах?

О.Рустамова: Основная цель концепции помочь информационно-библиотечным учреждениям в автоматизации информационно-библиотечных технологий.

А.Файзуллаев: Алмира Рафаиловна.

А.Гатаулина: У меня предложение. Я понимаю так, заявка концепции она получилась большой, ну по сути дела документ содержит две рекомендации, обобщен международный опыт и этапы внедрения. То есть библиотеки по своему выбору, интересу и возможностям могут использовать по назначению. Может быть, примем как рекомендацию, а не как концепцию.

А.Файзуллаев: Вы абсолютно правы, но нужно просмотреть ТЗ для того, чтобы посмотреть на соответствие этой работы с техническим заданием.

Если направить работу на рассмотрение в Республиканский методический совет, то при разработке данной работы, такой этап не был предусмотрен. Если же придать документу рекомендательный характер, как сказал Абдувоит, его там могут и не утвердить.

М.Мухитдинов: Когда мы получим ТЗ от исполнителя, то в рабочем порядке, несколько человек просмотрит на соответствие НИР с ТЗ. Кроме замечаний оппонентов, вам необходимо учесть предложения и замечания ГИС, направленные в письменной форме. Они следующие:

1. В проект Концепции, приведенной в приложении А, добавить раздел "Нормативно-правовое обеспечение создания и внедрения автоматизации в информационно-библиотечные учреждения Республики Узбекистан" (в раздел 4.3 указаны только принятые нормативно-правовые документы);

2. Изменить название НИР "Разработка концепции внедрения автоматизации в информационно – библиотечные учреждения" на:

- "Разработка Концепции внедрения автоматизированной информационной системы в информационно - библиотечные учреждения";

3. В раздел НИР "Определение, обозначение, сокращения" добавить понятия "Автоматизированное рабочее место", "библиографическая запись", "библиографическое описание".

А.Файзуллаев: Хозир бу кўринишда концепция бўлмайди. Айниқса бизларни буни тасдиқлашга ваколатимиз ҳам йўқ. Хақиқатда концепция даражасидаги иш эмас.

М.Мухитдинов: Бўлмаса қайта ишлаш керакда, ТЗни ҳам олиб келиб беради.

А.Файзуллаев: Хозир бу ишни қайта ишлаб, методик кенгашга юборишимиз керак. Лекин унда комитет томонидан пул берилиб ишни қилдирадида, кейин ўзини илмий-техник кенгашидан эмас, бошқа техник кенгашдан ўтказиш учун таклиф бермоқда. Энди бу шартномага тўғри келмаяпти. Хозир мана шу тарафлама иккиланиб қолдим.

М. Мухитдинов: Мени таклифим, ТЗ кўрсак. Булар ҳамма камчиликларни қайта ишласа. Шундай кейингина келгусидаги илмий кенгашда кўриб чиқсак бўлади.

А.Файзуллаев: Алишерака бу концепцияни актуаллигини тасдиқлайсизми?

А.Ишматов: Актуаллиги тасдиқлайман. Автоматизация бўйича эхтиёж бор. Концепцияни методик кенгашда кўриб чиқлиши мумкин.

Заслушав и обсудив отчет Научно-технический совет постановляет:

НИР «Концепция  внедрения автоматизированных информационно – библиотечных технологий в информационно – библиотечные учреждения Республики Узбекистан» направить на доработку в соответствии с замечаниями и предложениями оппонентов и членов НТС.

А.Файзуллаев:  В разном у нас есть один вопрос. Ежегодно по итогам года за активную работу членов НТС  премировали за счет предприятий и организаций, где они работают.

Есть предложение с целью стимулирования рекомендовать руководству предприятий и организаций поощрить членов НТС по месту работы в размере должностного оклада по итогам 2014 года.

Научно-технический совет постановил:

Одобрить предложение о поощрение членов НТС.

 


 


Заместитель председателя

Научно-технического совета                               Мухитдинов М.