X Инновационная ярмарка

X Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар Республика

ярмаркасида иштирок этиш учун буйича таклифлар

 


 


Иштирокчи муассаса номи

 


 


Ишланма (технология) номи

Технологиянинг қискача мазмуни

Ишланмани тайёрлик даражаси

Тажриба-саноат ёки саноат миқёсида синовдан ўтганлиги. Маҳсулот намунаси олинганлиги. Меъёрий техник ҳужжатларни мавжудлиги (технологик регламент, лойиҳалаш учун дастлабки маьлумотлар, техник-иқтисодий ҳисоб, техник шартлар, қишлоқ хўжалиги соҳаси учун давлат реестридан ўтганлик гувоҳномаси ва бошқалар).

Патентлар ёки

бошқа интеллектуал мулкни муҳофаза қилувчи ҳужжатлар (раками, номи, берилган муддати)

Ишланмани кўргазмада такдим этиш шакли (баннер, буклет, дастур, макет, тайёр маҳсулот ва бошқалар)

Истеъмолчи бўлиши мумкин бўлган соҳа, ташкилот

Маҳсулотнннг лаборатория ва тажриба нусхасининг мавжудлиги

Ахборот технологиялари

1.        

Фан-техника ва маркетинг тадқиқотлари маркази – «UNICON.UZ» ДУК

Вазирлик ва идораларда қўлланилаётган электрон ҳужжат айланиш тизимларининг ўзаро боғланишини таъминловчи EDX интеграцион шлюзи

Вазирлик ва идоралар ҳамда вилоят ҳокимликлар ўртасида, турли хил электрон хужжат айланиш тизимлариниг ўзаро электрон ҳамкорликни таъминлаш учун мўлжалланган.

EDX интеграцион шлюзи идоралараро алоқа каналларидан электрон ҳужжартларни тез ва ишончли қабул қилиш ва жўнатишни таъминлайди. Электрон ҳамкорликни таъминлашда жўнатилаётган ҳужжатлар XML кўринишида веб-сервис ёрдамида юборилади.

-

Баннер

Вазирликлар, идоралар, давлат ташкилотлари ва ҳ.к.

-

2.        

«UNICON.UZ» ДУК

 

«Аппарат-дастурий тармоқлараро экранни ишлаб чиқиш»

Миллий тармоқлараро экранни ишлаб чиқиш, мавжуд бўлган тармоқлараро экранлардан миллий меъёрий ҳужжатларда белгиланган талабларга жавоб бериши билан фарқ қиладиган, жумладан O'z Dst 2814:2014, O'z Dst 2815:2014 ва O'z Dst 2816:2014 миллий стандартлари, талабларига жавоб берадиган тармоқлараро экранни ишлаб чиқишни кўзда тутади.

Ишланма лойиҳа кўринишида

Мавжуд эмас

Баннер

Барча ахборот-коммуникация тармоқларига эга бўлган ташкилотлар

Мавжуд эмас

3.        

«UNICON.UZ» ДУК

 

Интернет маълумотларини

йиғиш, сақлаш ва қайта ишлашнинг автоматлашган тизими


 

Бундай тизимларнинг мақсади жуда катта ҳажмли  маълумотлар билан ишловчи мутахассис ишини автоматлаштиришдан иборат. Бу ҳолатда тизим структурланмаган маълумотларни интернет саҳифаларидан (ёки почтадан) олиб қайта ишлаб, маълумотларни керакли қисмларга синфлаган холда маълумотлар базасида сақлайди. Сақланган маълумотларни фильтрланган ҳолда кўриш, осон ва тез қидириб топиш, маълум манба ёки соҳага тегишли маълумотларни алоҳида кўриш, шаблон бўйича MS word файлига ўгириш  ва бошқа имкониятлардан фойдаланиш мумкин. Тизимда баъзи элементар интеллектуал таҳлил алгоритмлари қўлланилган.

Тизим ҳозирги кунда                       7 ташкилотда синов тариқасида ишлатилмоқда.. Шунингдек тизимни такомиллаштириш ишлари ҳам олиб борилмоқда

Мавжуд эмас

Дстриу таъминот  компьютерда кўрсатилади

Доимий жуда катта ҳажмли  маълумотлар билан ишловчи иҳтиёрий соҳа мутахассислари. Масалан ахборот таҳлили билан шуғулланувчи мутахассислар.

Дастурий таъминот мавжуд

4.        

BePro дастурчилар маркази

 

MedData автоматлашти-рилган Ахборот Тизими

Дорихона омбори, Озик овкат модуллари

MedData Автоматлаштирилган Ахборот Тизими  даволаш муассаси бизнес жараенларини автоматлаштириш учун яратилган миллий дастур

Тайёр

Ўзбекистон Республикаси интелектуал мулк агентлиги

Ўзбекистон Руспубликаси Фанлар академиясининг фундаментал кутубхонаси

Давлат ташкилотларида информацион тизимини сифатида қўлланиш рухсати тўғрисидаги эксперт хулосаси (UNICON)

Дастур

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш Вазирлиги тизимига кирувчи барча тиббий муассалар, хамда тижорат тиббий муассасаларида.

Ўзбекистон стандартларига мослик гувохнома № UZ.SMT.01.031.1871206

Давлат реестрига рўйхатга олинган - 16 март 2016 йил.

5.        

BePro дастурчилар маркази

 

Сунний йўлдош навигацияси, уяли ва радио алока технологиялари ва ускуналари асосида қурилган ҳаракатдаги объектларнинг географик жойлашинини рўйхатга олиш тизими

Суний йўлдош навигацияси, уяли ва радио алока технологиялари ва ускуналари асосида қурилган ҳаракатдаги объектларнинг географик жойлашинини рўйхатга олиш тизими – “GPS – Агро” ва «GPS – тез ёрдам”

Тайёр

Давлат ташкилотларида информатсион тизими сифатида қўлланиш рухсати тўғрисидаги эксперт хулосаси (UNICON)

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси картография ишлари лицензияси.

Дастур

Автотранспорт ҳизматининг кўрсатишга ихтисослашган ва транспорт воситалари бўлган ҳамма корхоналар учун.

Ўзбекистон стандартларига мослик гувохнома № UZ.SMT.01.031.1618938

Давлат реестрига рўйхатга олинган - 19 январь 2015 йил.

6.        

“Ўзбекистон почтаси” Акциядорлик жамияти

 

«“EMS-UZBEKISTAN” тезкор почта жўнатмаларини қидириш тизими хизмати»

 

Тизим мижозларга ва тезкор почта ходимларига Интернет воситасида жўнатманинг хос рақами орқали жўнатманинг манзилга етказилганлиги ҳақида маълумот олиш имкониятини

беради

«“EMS-UZBEKISTAN” тезкор почта жўнатмаларини қидириш тизими»

Жамиятнинг “Халқаро тезкор почта” филиалида ишлатиб

келинмоқда

 

Тизим дастури          05.01.2016 й.,                     1-16-сон шартнома асосида яратилган ва

унга биноан муаллифлик ҳуқуқи  МЧЖ “Фортек”га тегишли

Ишланма

баннер, буклет ҳамда дастур

ишини

номойиш

орқали

тақдим

этилади

Ушбу хизмат туридан

барча

юридик ва жисмоний шахслар фойдаланиши мумкин

Махсулот (ушбу хизмат тури)дан

Жамиятнинг веб-сайти орқали

фойдаланиш мумкин

7.        

ТАТУ

 

“Алгоритмга кириш” фанидан мультимедияли электрон дарслик

Яратиладиган мультимедияли электрон дарслик талабаларга бу фанни чуқур ва мукаммал ўрганишга ёрдам бериб, бу фаннинг маъруза ва лаборатория дарслари анимация, видео ва аудиороликлар орқали бойитилиб, интерфаол тарзда талабанинг ҳар бир мавзу бўйича олган билимини текшириш имконини бериб, етук хорижий олий таълим муассаслари(INHA, MIT)      тажрибаси асосида яратилади.

Ишланма устида иш олиб борилмоқда. Назарий ва амалий маълумотлар, тест саволлари ва дастурлари тайёрланди, улар устида визуаллаштириш ишлари олиб борилмоқда. Мавзуларга мос аудио ва видео роликлар яратиш режалаштирилмоқда.

Давлат патетнт идорасига топширилган экспертиза жараёнида

CD диск шаклида тайёр маҳсулот

Олий ва ўрта махсус таълим муассалари талабалари, мутахасислари, соҳа дастурчи муҳандислари

Тажриба нусхаси мавжуд

8.        

ТАТУ

 

“Сонли усуллар ва дастурлаш” фанидан мультимедияли электрон дарслик

Яратиладиган мультимедияли электрон дарслик талабаларга бу фанни чуқур ва мукаммал ўрганишга ёрдам бериб, бу фаннинг лаборатория дарслари анимация, видео ва аудиороликлар орқали бойитилиб, интерфаол тарзда талабанинг ҳар бир мавзу бўйича олган билимини текшириш имконини бериб, етук хорижий олий таълим муассаслари(INHA, MIT)      тажрибаси асосида яратилади.

Ишланма устида иш олиб борилмоқда. Назарий ва амалий маълумотлар, тест саволлари ва дастурлари тайёрланди, улар устида визуаллаштириш ишлари олиб борилмоқда. Мавзуларга мос аудио ва видео роликлар яратиш режалаштирилмоқда.

Давлат патетнт идорасига топширилган экспертиза жараёнида

CD диск шаклида тайёр маҳсулот

Олий ва ўрта махсус таълим муассалари талабалари, мутахасислари, соҳа дастурчи муҳандислари

Тажриба нусхаси мавжуд

9.        

ТАТУ

 

Токни кучланишга ўзгартгич

Электр таъминоти тизимларида реатив қувватни автоматик ростлаш қурилмаларида юқори самарадорликни таъминлаш, бошқариш аниқлигини ошириш учун янги технология асосида бирламчи электр токи иккиламчи кучланишга ўзгартирилади.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Ихтирога патент

N IAP

2011 0189

28.05.2014 й.

Дастур, баннер, буклет

ОА Ўзбекэнерго

Тажриба нусхаси мавжуд

10.     

ТАТУ

 

Ахборот технология терминлари электрон луғати

Ушбу Ахборот технология терминлари электрон луғати Ахборот-коммуникациялари сохаси технологиялари мутахассислари ҳамда ушбу йўналишда таҳсил олаётган талабалар учун мўлжалланган. Мазкур электрон луғатнинг базаси Ўзбекистон Республикаси ва ўрта маҳсус вазирлигининг 2016 йил 25 августдаги 355- сонли нашир рухсатномаси бўйича асосан “Инглиз ва Ўзбекча” ахборот технологиялари терминлари луғати асосида яратилган.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Интеллектуал мулк объекти сақлашга киритилганлиги тўғрисида гувохнома

№ 2684

17.02.2016

17.02.2021

Дастур, баннер, буклет

Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Олий ва ўрта таълим муассасалари

Тажриба нусхаси мавжуд

11.     

 

ТАТУ

 

Замонавий компютер технологияларига оид атамаларнинг инглизча-русча-ўзбекча электрон изоҳли луғати

Ахборот-коммуникациялари сохаси технологиялари мутахассислари ҳамда ушбу йўналишда таҳсил олаётган талабалар учун мўлжалланган.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

 

DGU20160065

10.02.2016

Дастур, баннер, буклет

Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Олий ва ўрта таълим муассасалари

Тажриба нусхаси мавжуд

12.     

ТАТУ

 

Инглиз тили фанидан Ўқув услубий комплекс

Ўқитувчи дарс ўтиш учун керакли бўлган хужжат ва тарқатма материалларниўз ичига олган ўқув услубий қўлланма

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

 

Дастур,

баннер, буклет

Мактаб, коллеж, лицей ва олий таълим муассасалари

Тажриба нусхаси мавжуд

13.     

 

ТАТУ

 

“Brisk Boy” кўнгил-очар ўйини

Бу ўйин шўх боланинг саргузашти ҳақида бўлиб, у кўчада турган безори боланинг жахлини чиқаради ва натижада қочишига тўғри келади. Ӯйин мобайнида у йўлида учраган қаршиликларни, яъни ҳаракатланувчи ва тўхтаб турган транспорт воситалари ва тўсиқларни айланиб ўтишига тўғри келади. Шу билан бирга у ҳаракати давомида тангалар йиғиб боради. Тангалар евазига янги персонаж ва йўлларни активлаштириш мумкин

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Давлат патетнт идорасига топширилган экспертиза жараёнида

Баннер ва дастурий маҳсулот

Ҳар бир компьютер  учун оффлайн (интернетсиз) кейинчалик дунё миқёсида онлайн (интернетсиз) ўйин.

Мактабгача таълим муассасалари

Мавжуд

14.     

 

ТАТУ

 

TIME TO DEFEND 2: Revenge” version 2.0. Реал танклар симуляцияси ва RPG режимдаги  3D action ўйини

Дастур 2 қисмдан иборат.

1 - қисм. “TIME TO DEFEND”: Харбий соха учун реал 9 хил танклар симуляцияси, сунъий майдон ва казармалар (асосан химоя).

2 – қисм. “TIME TO DEFEND

2: Revenge”: Бунда асосий танк берилади. Унинг 7 хил ўқлари, даража, ёрдам кучлари, танк характеристикалари ва сунъий майдон, танклар, танкни яксон қилувчи артилерия ўқ отар қуроллар мавжуд. Асосан хужум. Бунда World of tanks дан фарқи фантастик қобилият  ва жараён хужумларни ўз ичига олган. Тушунарли бўлиши учун (Lineage 2 + World of tanks).

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Давлат патетнт идорасига топширилган экспертиза жараёнида

Баннер ва дастурий маҳсулот

Ҳар бир компьютер  учун оффлайн (интернетсиз) кейинчалик дунё миқёсида онлайн (интернетсиз) ўйин.

Ҳарбий соҳа.

Мавжуд

15.     

 

ТАТУ

 

“Happy English”

Инглиз тилини ўргатувчи дастур

 

Мазкур дастур инглиз тилини ўрганувчи бошланғич синф ўқувчилари учун ўйинлар асосида ўргатувчи дастурий таъминот. Бунда инглиз тилини ўргатишда овоз, матн ва тасвирларда кенг фойдаланилади.

 

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Давлат патетнт идорасига топширилган экспертиза жараёнида

Баннер ва дастурий маҳсулот

Комюптер ва мобил иловалари мавжуд.

Мактаб ўқувчилари учун мўлжалланган.

Мавжуд

16.     

ТАТУ

 

“restoran.uz”

Инглиз тилини ўргатувчи дастур

 

Мазкур дастур тошкент шахридаги барча рестеранларга буюртмалар бериш ва уларни танлаш имкониятларини берувчи веб илова

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Давлат патетнт идорасига топширилган экспертиза жараёнида

Баннер ва дастурий маҳсулот

Рестеранлар

Мавжуд

17.     

ТАТУ

 

“Learn Prog”

Инглиз тилини ўргатувчи дастур

Дастурлаш тилларини ўргатувчи таьлим тизими

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Давлат патетнт идорасига топширилган экспертиза жараёнида

Баннер ва дастурий маҳсулот

Талабалар, ўқувчилар,

дастурлашга қизиқиши бор киши

Мавжуд

18.     

 

ТАТУ

 

“Food factory” дастури

 

Мазкур мобил илова таом тайёрланиш жараёни ҳақида маълумот беради.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Давлат патетнт идорасига топширилган экспертиза жараёнида

Баннер ва дастурий маҳсулот

Мехмонхоналар ва рестеранларда фойдаланилади

Мавжуд

19.     

 

ТАТУ

 

“BCardApp” дастури

Объект тасвиридага тимсолларни таниб олиш дастури ҳисобланади. Мазкур дастур имкониятлари шундан иборатки, визитка ёки ихтиёрий матнни таниб олиш билан бирга матнлари қайта ишлаш имкониятлари мавжуд.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Давлат патетнт идорасига топширилган экспертиза жараёнида

Баннер ва дастурий маҳсулот

Мехмонхоналар ва рестеранларда фойдаланилади

Мавжуд

20.     

ТАТУ

 

“Andorid Bluetooth Chat” дастури

Мазкур мобил илова Blutetoothдан фойдаланиб, файлларни кучиришдан ташқари, суҳбатлашиш имкониятини яратади. Бир нечта Android қурилмалар билан богланишни амалга оширади.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Давлат патетнт идорасига топширилган экспертиза жараёнида

Баннер ва дастурий маҳсулот

Andorid телефонлардан фойдаланувчилар учун

Мавжуд

21.     

ТАТУ

 

“Дорихона” автоматлашган дастури

 

Дорихона тизимини автоматлаштирилган ҳолда замонавий технологиялар асосида бошқариш. Ушбу дастур ёрдамида дорихона тизимидаги барча олди-сотти ишлари бошқарилади. Дастур “Windows” операцион тизими учун мўлжалланган бўлиб, компютер орқали бошқарилади.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

 

Баннер, дастурий маҳсулот шаклида

Фармоцевтика йўналишларида

Мавжуд

22.     

ТАТУ

“Виртуал лаборатория” дастури

 

Дастурий маҳсулот икки қисмдан иборат бўлиб, ўқитувчилар ҳамда талабалар учун мўлжалланган. Дастурий маҳсулот “Дастурлаш асаслари” фанини масофавий ўқитиш имконини беради. Дастур “Windows” операцион тизими учун мўлжалланган.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Экспертиза жараёнида

Баннер, дастурий маҳсулот шаклида

Олий таълим муассасалари учун

Мавжуд

23.     

ТАТУ

 

“Bonjour” дастури

 

Дастурий маҳсулот 10 ёшдан юқори болаларга Француз тилини ўргатади. Дастурий маҳсулот “Android 4.0” дан юқори булган платформалар учун мўлжалланган.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Экспертиза жараёнида

Баннер, дастурий маҳсулот шаклида

Олий таълим муассасалари учун

Мавжуд

24.     

ТАТУ

 

“Matematika test” дастури

 

Дастурий маҳсулот тест кўринишида бўлиб, мактабда математика фанидан 5-9 синфлар учун ҳар бир чорак учун тест саволарини шакллантириб беради. Дастур “Windows” операцион тизими учун мўлжалланган бўлиб, компютер орқали бошқарилади.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Экспертиза жараёнида

Баннер, дастурий маҳсулот шаклида

Умумтаълим мактаблари учун

Мавжуд

25.     

ТАТУ

 

“Supermarket” автоматлашган тизими дастури

 

Дастурий маҳсулот супермаркетларда қолган маҳсулотлар рўйҳати, муддатини кўрсатиб туради. Шу билан бирга маҳсулот ҳақида маълумотни barcode орқали билиб олиш ва ҳарид амалга оширилади.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Экспертиза жараёнида

Баннер, дастурий маҳсулот шаклида

Барча савдо марказларида

Мавжуд

26.     

ТАТУ

 

“Жаҳон мамлакатлари” автоматлашган тизими дастури

 

Дастурий маҳсулот одамлар, давлатлар ва уларнинг жойлашган қитълари, пул бирлиги, мадҳияси ва  улар ҳақида билимларни ошириш имконини беради. . Дастур “Windows” операцион тизими учун мўлжалланган бўлиб, компютер орқали бошқарилади.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Экспертиза жараёнида

Баннер, дастурий маҳсулот шаклида

Илм фан соҳасидаги география фани ўқитувчилари учун.

Мавжуд

27.     

ТАТУ

 

“Мактаб”  автоматлашган тизими дастури

 

Дастурий маҳсулот мактабдаги барча ўқитувчи ва ўқувчилар ҳақидаги маълумотлар ва улардан чуқур фойдаланиш имкониятига эга. Дастур “Windows” операцион тизими учун мўлжалланган бўлиб, компютер орқали бошқарилади.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Экспертиза жараёнида

Баннер, дастурий маҳсулот шаклида

Умумтаълим мактабларида

Мавжуд

28.     

ТАТУ

 

«bonjour 1.0»

Ўзбек тилида фойдаланувчилар учун Франсуз тилини ўргатиш учун мўлжалланган.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Экспертиза жараёнида

Баннер, дастурий маҳсулот шаклида

Умумтаълим мактабларида

Мавжуд

29.     

ТАТУ

 

«корейс тилини ўргатувчи дастур»

Қўлланиш соҳаси: ахборот технологиялари

Ўзбек тилида фойдаланувчилар учун корейс тилини ўргатиш учун мўлжалланган.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Экспертиза жараёнида

Баннер, дастурий маҳсулот шаклида

Умумтаълим мактабларида

Мавжуд

30.     

ТАТУ

 

Ўзбек-Уйғур-Рус уч тилли электрон луғат

Қўлланиш соҳаси: Олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида.

Ушбу дастур ўзбек тилида берилган сўзларни Уйғур ва Рус тилларига таржима қилиш учун мўлжалланган.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Экспертиза жараёнида

Баннер, дастурий маҳсулот шаклида

Умумтаълим мактабларида

Мавжуд

31.     

ТАТУ

 

“Абитуриент” ҳисоблаш дастури

Дастур абитуриентларни билим даражасини ҳисоблашда, олий таълим муассасасида кириш имтиҳонларига тайёргарлик кўриш мақсадида ишлаб чиқилган. Дастур кенг имкониятларга эга.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

DGU 2015-04-24 сонли гувоҳнома олинган

Баннер, дастурий маҳсулот шаклида

Умумтаълим мактабларида

Мавжуд

32.     

ТАТУ

 

“Академик лицей касб ҳунар колежлари электрон таълим тизими”

Академик лицей касб ҳунар колежларида талим тизими ривожлантириш мақсадида ишлаб чиқилган, дастурда электрон ҳолатда ўқиш  тизими имкониятлари келтирилган.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

DGU 2015-02-10 сонли гувоҳнома олинган

Баннер, дастурий маҳсулот шаклида

Умумтаълим мактабларида

Мавжуд

33.     

ТАТУ

 

Саноқ системаларини ўргатувчи электрон дарслик

Қўлланиш соҳаси: Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигида

Ушбу дастур саноқ системалари ва улар устида амалар бажаришни ўргатиш ва бир саноқ системасидан бошқа саноқ системасига ўтиш учун мўлжалланган.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Экспертиза жараёнида

Баннер, дастурий маҳсулот шаклида

Умумтаълим мактабларида

Мавжуд

34.     

ТАТУ

 

Автоматлашган назорат

таклиф этилаётган лойиҳа дастурий ва техник таъминотга эга;

-қуйидаги лойиҳа автомабил катнови жараёнида кузатув камераларидан самарали фойдаланиш;

-кузатув камераларидан олинган тасвирлардаги автомабил давлат ракамларини автоматик аниклаш имконияти

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Интеллектуал мулк объекти сақлашга киритилганлиги тўғрисида гувохнома

 

Курулма, дастур, баннер, буклет

Йул патрол хизмати (ЙПХ) ва автомабил турар жойлари

Мавжуд

35.     

ТАТУ

 

3D Nigoh

-таклиф этилаётган лойиха автомобилларнинг хавфсизлик тизимини юқори даражада таъминлайди;

-автомобил ҳаракатланётган вақтда йўлида турган тўсиқни қандай масофада жойлашганини автоматик тарзда аниқлайди ва  автомобил тўхтайди;

-хавфсизлик тизимида қўлланиладиган масофани аниқловчи датчиклар масофани узоқ ёки яқинлигини тезликка боғлиқ ҳолда аниқлайди тезлик қатта бўлса шунча узоқроқ масофа кўрилади яъни автомобил тормозланган вақтда у билан тўсиқ орасидаги масофа тормозланиш йўлидан катта бўлади.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Интеллектуал мулк агентлигига хужжатлар топширилган

Дастур, баннер, буклет

Автомобил ишлаб чиқариш сохаси медитцинани лаборатория шилари тадбик килинади

Мавжуд

36.     

ТАТУ

 

Робот

-таклиф этилаётган лойиҳа дастурий ва техник таминотга эга;

-қуйидаги лойиҳа Ўзбекистонда робот техникасини ривожлантириш имконини беради;

-инсон каби ҳаракатланиб инсон ҳаракатларини такрорлаш имкониятига

эга ва рақсга тушуш имкониятига эга;

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Интеллектуал мулк агентлигига хужжатлар топширилган

Курулма, дастур, баннер, буклет

Робот технникаси билан боғлиқ бўлган барча соҳаларда;

Мавжуд

37.     

ТАТУ

 

Android мобил платформаси ёрдамида шахсий компютерларни бошқариш

- таклиф этилаётган лойиҳа Android мобил платформаси  ёрдамида шахсий компьютерларни бошқариш;

- қуйидаги илова шахсий компютерни масофадан бошқариш имкониятини беради;

- афзалликлари Android мобил қурилмалар ҳамда Windows операцион тизимлари учун дастурлар қулай интерфейсга эга.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Интеллектуал мулк агентлигига хужжатлар топширилган

Дастур, баннер, буклет

Компьютер билан алоқа қилинадиган барча соҳаларда

Мавжуд

38.     

ТАТУ

 

3D сканер

3D-сканер аниқланган физик объект ёки соханинг ташки кўриниши бўйича имкон қадар унинг шаклини аниқлаштириш учун тахлил қилади(М, ранги хақида). Йиғилган маълумотлар объектнинг рақамли уч ўлчовли моделини яратишда қўлланилади.

3Д сканер яратиш бир пайтда ўзаро аниқ устунлик ва камчиликлари ва нархи билан ажралиб турувчи  бир неча технологиялар билан ажралиб туради. Шуниггдек объектнинг хажмига қўйиладиган бир қатор чегаралар мавжуд.  Хусусан ялтироқ, шаффоф ва ёруғлик нурини қайтарувчи сохаларда муаммолар вужудга келиши мумкин.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Интеллектуал мулк агентлигига хужжатлар топширилган

Курулма, дастур, баннер, буклет

Автомобиль саноатида

Аэропорт сохасида

Транспорт(автобуслар, юк ташувчи)

Спорт

Армия, Мухофаза, Бошқарув

Мавжуд

39.     

ТАТУ

 

КапитанУз – визуал компьютердаги ўйинларни қўлқоп ёрдамида ўйнаш.

-ташкил этилаётган лойиҳа мазмуни шундан иборатки, компютерда визуал ўйинларни ўйнаш компьютер ва инсон мулоқотини янада фаоллаштириш;

-нафақат визуал ўйинларни балки компьютерни визуал тарзда бошқариш ҳам бу лойиҳада кўзланган;

-инсон клавиатура ва сичқонча орқали ўйин ўйнаганда фақат қўл жисмоний ҳаракатда бўлади, бу лойиҳада эса тана аъзолари биргаликда ҳаракатлантирилади.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Интеллектуал мулк агентлигига хужжатлар топширилган

Курулма, дастур, баннер, буклет

Визуал ўйинларни ўйнаш мумкин бўлган барча соҳаларда

Мавжуд

40.     

ТАТУ

 

ШохМот  - Инсон билан шахмат ўйнай оладиган робот

-таклиш этилаётган лойиҳада инсон билан роборт шахмат ўйнайди

-афзаллиги шундан иборатки, бунда виртуал компьютердаги шахмат ўйиндагидан кўра ҳаётда ўйнашнинг инсонда шахмат ўйнашга қизиқиш ортади;

-компьютер талаб қилинмайди.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Интеллектуал мулк агентлигига хужжатлар топширилган

Курулма, дастур, баннер, буклет

Спорт соҳасида амалга ошириш ёки фойдаланиш мумкин

Мавжуд

41.     

ТАТУ

 

Интерактив онлайн интернет телеканал

Intv.uz

Ўзбек тилидаги интернет ресурсларини муаллифлик видеолари билан бойитиш, ёщларга сифатли ва қизиқарли мултимедиа ресурсларин етказиш.

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Интеллектуал мулк агентлигига хужжатлар топширилган

Дастур, баннер, буклет, ТВ

12ёшдан 40ёшгача бўлган аудиторияга эга барча юридик шахслар

 

Мавжуд:

Icreative.uz

42.     

ТАТУ

 

Хусусий бизнес ва стартаплпрни қўллаб-қувватлашга мўлжалланган кроуд-платформа

Ўзбекистонда тадбиркорликни ва ишбилармонликни ривожлантириш

Ўқув лабораториясида тажрибадан ўтган, тайёр

Интеллектуал мулк агентлигига хужжатлар топширилган

Веб-дастур, баннер, Буклет,

ТВ

Тадбиркорлар, инновацион ғояларини амалга оширмоқчи бўлган барча.

Мавжуд

43.     

 

ТАТУ

 

Корпоратив электрон ҳужжат алмашинуви дастурий тизими

Ушбу дастурий тизим таркибида мустақил ташкилотларга эга бўлган ташкилотлар учун мўлжалланган бўлиб, уларда электрон ҳужжат алмашинувини ташкил этиш учун мўлжалланган. Дастурий тизимда юқори ташкилот ва унинг тузилмаларидаги кирувчи, ички ва чиқувчи ҳужжатлар билан ишлаш, уларни электрон алмашинуви билан боғлиқ бизнес жараёнлар автоматлаштирилади.

Дастурий тизим саноат миқёсида синовдан ўтган бўлиб, у

“Ергеодезкадастр” давлат қўмитаси, “Тошшахартрансхизмат” АК, “Узавтойул” АК, “Узбеккино” МА, Кооперацион биржа, Тошкент ахборот технологиялари университетида  амалиётга қўллаб келинмоқда

 

Ўзбекистон Республикаси давлат патент идораси, электрон хисоблаш машиналари учун яратилган дастурнинг расмий рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги       № DGU 02134 сонли гувоҳномаси

баннер, буклет, дастур

Барча хўжалик субъектлари, давлат ташкилотлари

Мавжуд

44.     

ТАТУ

 

«Ходимлар бўлими» автоматлашган ахборот тизими

Ушбу дастурий тизим таркибида мустақил ташкилотларга эга бўлган давлат ташкилотлари ва хўжалик муассасаларида ходимлар ҳисобини юритиш учун мўлжалланган бўлиб, ходимлар ҳисобини юритишга оид барча иш юритиш ҳужжатларини автоматлаштиради. Дастурий тизимдан юқори ташкилот ва унинг тузилмаларидаги ходимлар ҳисобини юритишга оид, хабарнома бериш, динамик ҳисобот олиш, ролларни тақсимлаш каби имкониятлар мавжуд.

Дастурий тизим саноат миқёсида синовдан ўтган бўлиб, у

“Ўзбекистон ҳаво йўллари” Миллий авиакомпаниясида амалиётда қўлланиляпти.

Ўзбекистон республикаси давлат патент идораси, электрон хисоблаш машиналари учун яратилган дастурнинг расмий рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги       № DGU 02133 сонли гувоҳномаси

баннер, буклет, дастур

Барча хўжалик субъектлари, давлат ташкилотлари

Мавжуд

45.     

ТАТУ

 

Корпоратив тест дастурий тизими

Ушбу дастурий тизим таълим муассасаси бўйича тест имтиҳонларини тезкор ташкил этиш ва уларда ахборотларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ишлаб чиқилган бўлиб, тест имтиҳонини ўтказишга оид барча бизнес жараёнларни автоматлаштиради. Бунда, имтиҳон топширувчилар рўйхатини шакллантириш, тест саволларини ва жавобларини жойлаштириш, тестни ўтказиш ва аппеляция жараёнларини автоматлаштириш имкониятлари мавжуд

Дастурий тизим саноат миқёсида синовдан ўтган бўлиб, у Молия вазирлиги ўқув марказида ва Тошкент ахборот технологиялари университетида амалиётга жорий этилган

 

Интеллектуал мулк агентлигига хужжатлар топширилган

баннер, буклет, дастур

Барча таълим муассасалари, ўрта махсус таълим бошқармалари

Мавжуд

46.     

ТАТУ

 

Лойиҳалаш институтлари иш юритиш жараёнини автоматлаштириш дастурий тизими

Ушбу дастурий тизим лойиҳалаш институтларида иш юритиш жараёнларини автоматлаштиришга мўлжалланган бўлиб, бунда раҳбар, инженер, лойиҳанинг бош инженери ва мутахассислар ўртасида лойиҳа ҳужжатларини алмашинувини ташкиллаштириш жараёнлари автоматлаштирилади.

Дастурий тизим саноат миқёсида синовдан ўтган бўлиб, у “Темирйўллойиҳа” МЧЖда амалиётга жорий этилган

 

Интеллектуал мулк агентлигига хужжатлар топширилган

баннер, буклет, дастур

Барча лойиҳалаш институтлари

Мавжуд

47.     

ТАТУ

 

Транспорт воситалари эксплуатациясини ҳисобини юритиш дастурий тизими

Дастурий тизим автопарклар ва таксопарклардаги транспрорт воситаларини эксплуатацияси ҳисобини юритишга мўлжалланган бўлиб, у орқали, транспорт воситаларининг йўл варақалари билан ишлаш, уларнинг ремонти ва техник хизмат кўрсатилиши ҳисобини юритиш, ходимларнинг факт бажарган ишлари ҳисобини юритиш, ёқилғи мойлаш материаллари ҳисобини юритиш каби ишлар автоматлаштирилади

Дастурий тизим саноат миқёсида синовдан ўтган бўлиб, у Тошкент шаҳридаги барча автопаркларда амалиётга жорий этилган.

 

Интеллектуал мулк агентлигига хужжатлар топширилган

баннер, буклет, дастур

Барча автопарклар ва таксопарклар ҳисобини юритиш учун мўлжалланган

Мавжуд

48.     

ТАТУ

 

Тиббиёт муассасаларида аптека ҳисобини юритиш дастурий тизими

Дастурий тизим клиника аптекаларидаги дори-дармонлар ва боғловчи материалларни ҳисобини юритиш учун мўлжалланган

1-ва 2-клиник шифохоналарда амалиётга жорий этилган.

Интеллектуал мулк агентлигига хужжатлар топширилган

баннер, буклет, дастур

Барча поликлиника аптекалари учун мўлжалланган

Мавжуд

49.     

ТАТУ Самарқанд филали:

Калитлар тақ-симлаш усуллари ва уларнинг самарадор-лигини аниқлаш.

Калитларни тақ-симлаш алго-ритмларининг самарадорлигини аниқлаш ва шу асосида дастурий таъминот ишлаб чиқишдан иборат. Ахборот-комму-никация тизимида маълумотлар амашинувига мос келувчи криптографик тизимни яратиш билан бир қатор-да шу тизимда калитлар бошқа-риш масаласини оптимал (қулай ва ишончли) ҳал этиш муҳим ўрин тутади.

тайёр

йўқ

буклет, дастур

Ахборот хавф-сизлигини сақлашда, маълумотлар алмаши-нишда хавфсизликни олдини олишда.

мавжуд

50.     

ТАТУ Самарқанд филали:

Web саҳифалари учун  математик формулаларни яра-тишнинг дастурий воситаси.

Дастлаб матема-тик формулалар алгоритмик кў-ринишда кири-тилади ҳамда ушбу математик формуланинг ёзилишига қараб веб саҳифага кўрсатилган жойга математик кўринишда чиқа-ради.

тайёр

йўқ

буклет, дастур

Олий ўқув юрт-лари, малака ошириш марказлари, турли ўқув марказлари ва курсларида фой-даланиш мумкин

мавжуд

51.     

ТАТУ Самарқанд филали:

Фрактал таҳлил учун дастурий восита ишлаб чиқиш

 

Фрактал таҳлил қилиш жараё-нида фрактал-ларнинг пайдо бўлиши жараёни, ўлчамлари ва турлари танлаб олинади. Танлаб олинган фрак-талларнинг алго-ритмлари қадам-ма - қадам таҳ-лил қилиб ўрга-нилади. Дастурий восита ёрдамида ҳар – хил турдаги му-раккаб фрактал-ларни ҳосил қилиш мумкин.

тайёр

йўқ

буклет, дастур

Математика, гео-метрия, компютер графикаси, биоло-гия, химия, фи-зика,астрономия фан соҳалари.

 

мавжуд

52.     

ТАТУ Самарқанд филали:

Шахс имзоларини англовчи дастур.

 

Шахс имзоларини  англовчи дастурий восита бўлиб, унда сканер ёрдамида киритилган ёки машинада  турли шаклда чизилган имзоларни структурали бел-гилар ёрдамида эталонини аниқ-лаш ва улар ёрдамида янги имзоларнинг шахсини англаш масаласи ҳал этилган.

тайёр

йўқ

буклет, дастур

-криминалистика масалаларида;

-офис ва идораларда имзоларни идентификациялашда

 

мавжуд

53.     

ТАТУ Самарқанд филали:

Корхонанинг асосий фондлари маълумот-лар базасини бошқариш тизими.

 

Фирмаларни бошқаришда, унинг таркибида ишлаб чиқариш-ни ташкил этишда, бошқариш ва кунлик тенологик жараёнларни бошқаришда, ходимларни танлаш ва иш фаолиятини кузатишнинг маълумотлари жамланиши мум-кин. Фирмалар-нинг иш фаоли-ятида ҳосил бўлаётган маълу-мотлар базаси ва улар билан ишлаш тизимини яратилади.

тайёр

йўқ

буклет, дастур

Ташкилотларнинг ишчилар бўйича, нархлар бўйича, фондлар тўғрисида, хизмат турлари тўғрисидаги маълу-мотлар базасини бошқариш тизими яратилган.

 

мавжуд

54.     

ТАТУ Самарқанд филали:

Профессиональный порталь информа-ционных техно-логий.

 

В Портале пуб-ликуются разние статьи посвяш-енные информа-ционним техно-логиям и которые соответствуют определенным стандартам, также имеются  возможность об-суждения ре-зультатов статей и обмена опытом в режиме реального времени.

тайёр

йўқ

буклет, дастур

UZINFOCOM

think.uz

 

мавжуд

55.     

ТАТУ Самарқанд филали:

Cамарқанд шаҳри учун of-line guid.

 

Самарқанд шаҳ-рига ташриф буюрувчи ту-ристлар учун та-рихий жойларни топишга кўмак-лашади.

тайёр

йўқ

буклет, дастур

Сайёҳлик ташкилотлари.

osm.samtiut.uz

wiki.samtuit.uz

мавжуд

56.     

ТАТУ Самарқанд филали:

Самарқанд шахри учун афиша сайти

 

Самарқанд шаҳ-рида мавжуд бўлган маданият марказлари ва уларнинг жад-валлари билан таништирувчи  веб сайт.

тайёр

йўқ

буклет, дастур

Сервис хизматини кўрсатувчи маданият ташкилотлари.

Afishka.uz

мавжуд

57.     

ТАТУ Нукус филали:

 

"Inter-VUZ" – таълим жараёнида интерактив хизматларни кўрсатиш тизими

Дастур замонавий веб-технологиялар асосида ишлаб чиқилган бўлиб, унда ОТМси ички ресурслари асосида талабалар, ишчи ходимлар ва ташқи фойдаланувчилар эҳтиёжларини қаноатлантирувчи интерактив хизматларни кўрсатади

Дастурий таъминот якуний босқичда

йўқ

буклет, дастур

Дастур олий таълим тизимидаги ишчи ходимлар ва талабалар учун мўлжалланган

мавжуд

58.     

ТАТУ Нукус филали:

 

Инглиз тилини мустақил ўрганувчилар учун мўлжалланган «Q-LING» миллий компьютер дастури

Таклиф этилаётган ишланма хар бир компьютер фойдаланувчиларига инглиз тилини мустақил ўргатиш мақсадида ишлаб чиқилган

Дастурий таъминот якуний босқичда

йўқ

буклет, дастур

Бу дастур инглиз тилини индивидуал равишда ўрганувчилар учун мўлжалланган

мавжуд

59.     

ТАТУ Урганч филали:

 

Пахта заводларида жорий режалаштириш жараёнини дастурий таъминоти

Оптимал жорий режани интерактив режимда ишлаш

Лаборатория шароитида тажрибадан ўтмоқда

-

Баннер, Буклет,

Дастур

Пахта саноати корхоналари

Тажриба нусхаси мавжуд

60.     

ТАТУ Урганч филали:

 

Электрон давомат

Давоматни аниқлашда автоматлашган тизимлардан фойдаланиш

Тестлаш жараёнидан ўтказилмоқда

-

Баннер, Буклет,

Дастурий таъминот

Университетлар, мактаб ва коллежлар

Тажриба нусхаси мавжуд

61.     

Онкогинекологик беморларни хисобга олиш дастури

Онкогинекологик беморларни хисобга олиш, улар хақидаги тезкор хисоботларни юргизиш.

Лаборатория шароитида тажрибадан ўтмоқда

-

Баннер, Буклет,

Дастур

Соғлиқни сақлаш муассасалари

Тажриба нусхаси мавжуд

62.     

ТАТУ Урганч филали:

 

Кўп функцияли светодиодли электрон табло қурилмаси

Ушбу қурилма ўзида электрон соат,электрон термометр, электрон қўнғироқ ва маълумотларни харакатдаги харфлар билан бериш таблосидан иборат.Ушбу қурилма электр энергияси танқислиги сезиладиган чекка қишлоқ жойларида ишлатилиши мумкин.

Ишланма лаборатория шароитида тайёрланмоқда.

-

Баннер ва макет

Электр энергияси танқислиги сезиладиган қишлоқлардаги таълим муассасалари

Тажриба нусхаси мавжуд

63.     

ТАТУ Урганч филали:

 

“UZ-VAСCINATION” ахолини эмлаш хисобини автоматлаштирувчи ягона тизими

Ушбу лойиха ахолини эмлаш хисобини автоматлаштиришни таклиф қилади. Лойиҳа асосида ахолининг вакцинация олиши ва эмлашини назоратини олиб борувчи тизим яратилади

Ишланма лойихаси тайёрланмоқда

-

Баннер, Буклет

 

Соғлиқни саклаш тизимлари

Тажриба нусхаси мавжуд

64.     

ТАТУ Урганч филали:

 

«UZ VACANCY HUNTER» - ташкилотларнинг раҳбарлари ва кадрлар бўлими бошлиқлари учун мутахассислар таркибни саралаш учун тизим

Мазкур лойиха веб мухити вам мобил иловалар орқали иш ўринларига номзодларни қидириш жараёнини автоматлаштиришда иборат.

Тизимнинг модуллари яратилган, синовдан ўтказилмоқда

-

Баннер, Буклет

Ўзбекистон Республикаси давлат ва нодавлат ташкилотларида қўлланилиши мумкин.

Тажриба нусхаси мавжуд

65.     

ТАТУ Урганч филали:

 

Даволаш муассасалари фаолиятини автоматлаштириш

Беморлар маълумотларини рўйҳатга олиш, уларни шифокорлар навбатларига қўшиш, бемор маълумотларини қидириб топишни тезлаштириш

Тизим Республика ихтисослаштирилган Кардиология маркази Хоразм вилоят бўлимида босқичма-босқич жорий қилиниб келинмоқда.

-

Баннер, Буклет,

Дастурий таъминот

Соғлиқни саклаш тизимлари

Тажриба нусхаси мавжуд

66.     

ТАТУ Урганч филали:

 

WEB дастурчилар учун дастурий илова ишлаб чиқиш

WEB дастурчилар дастур тузиш жараёнини фаоллаштириш

Ишланмани дастурий таъминоти яратилмоқда

-

Баннер, Буклет,

Дастурий таъминот

ОТМ

талабалари ва WEB дастурчилар

Тажриба нусхаси мавжуд

67.     

ТАТУ Урганч филали:

 

Корхонанинг ташкилий-технологик жараёнларини бошқаришнинг интеллектли интеграллашган ахборот тизими

- таклиф этилаётган ишланма пахта хом ашёсини оптимал қайта ишлаш режасини тузади, иш унумдорлиги ортади, тола ишлаб чиқаришнинг сифати ва миқдори ортади. Энергия, моддий ва меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланилади.

Пахтага дастлабки ишлов бериш заводининг молия режа бўлимида тест синовдан ўтказилган.

-

Баннер, Буклет

 

Пахтага дастлабки ишлов бериш корхоналари. Ун комбинатлари.

Тажриба нусхаси мавжуд

68.     

ТАТУ Урганч филали:

 

Ноаниқлик шароитида корхонадаги жараёнларини интеллектли интеграллашлан бошқарув тизимини моделлари, алгоритмлари

ишлаб чиқариш ва технологик жараенлардаги ноаниқликларни аниқлаш, классификациялаш;

- ноаниқлик шароитида ишлайдиган модел ва алгоритмларни расмийлаштириш

- ишлаб чиқаришни интеллектли интеграллашган бошқарув тизимини яратиш.

Бошқарув сифатини яхшилайди, маҳсулот ишлаб чиқаришни фаоллаштиради, миқдори ортади.

Илмий асосланган ахборот ва билимлар базаси жамланган

-

Баннер, Буклет

 

Пахтага дастлабки ишлов бериш корхоналари. Ун комбинатлари. Ёғ экстракцияси заводлари ва бошқа турдаги ишлаб қиариш билан боғлиқ корхоналар.

Тажриба нусхаси мавжуд

69.     

ТАТУ Урганч филали:

 

Электрон дарслик яратиш учун кобиқ дастур яратиш

Электрон дастур яратувчилар учун тайёр кобиқ дастур яратилади. Натижада иш унумдорлиги ошади.

Дастурни  модуллари яратилган, синовдан ўтказилмоқда

-

Баннер, Буклет,

Дастурий таъминот

 

ОТМ

талабалари ва Электрон дарслик яратувчилар

Тажриба нусхаси мавжуд

70.     

ТАТУ Фарғона филали:

 

SCADA тизимларини самарадорлигини  ошириш учун дасурий модул

Дастурий модул SCADA тизимларини иш унумдорлигини ортириш учун мўлжалланган

Ишланма синовдан ўтган “FARTOQMA” МЧЖ

ДСИ 03935 гувохномаси

Баннер

Ишлаб чиқариш саноати

Тажриба нусхаси мавжуд

71.     

ТАТУ Фарғона филали:

 

Нефтни қазиб олиш жараёнини автоматик бошқариш

Нефтни қудуғи насосларини назорат қилиш

Тажриба-синов

-

Мавжуд

Нефтни қазиб олиш ташкилотлари

Лаборатория  нусхаси мавжуд

72.     

ТАТУ Фарғона филали:

 

“Узтелеком” АК Фарғона филиали

Жўраев Н.М.доцент. Искандаров У.У. Катта.ўқитувчиТиллабоев.А.Аасс.

 

 

Телекоммуникация объектларини техник мониторинги ва паспортизациялаш жараёнларини дастурий комплексини яратиш

Тажриба-синов

-

баннер, буклет, дастур, макет

“Узбектелеком” АК Фарғона филиали

Лаборатория  нусхаси мавжуд

73.     

ТАТУ Фарғона филали:

 

“Узтелеком” АК Фарғона филиали

доц. Мамасодиқов Ю.кат.ўқитувчи Егиталиев З.М.асс. Тургунов Б.А.асс.  Халилов М.А.

Оптик алоқа тизимларида ахборот хавфсизлигини таъминлаш қурилмасини яратиш

Тажриба-синов

-

баннер, буклет, дастур, макет

“Узбектелеком” АК Фарғона филиали

Лаборатория  нусхаси мавжуд

74.     

ТАТУ Фарғона филали:

 

Автоматик бошқариш тизимларининг турғунлик ҳолати чегарасини аниқлаш учун дастурий таъминоти

Автоматик бошқариш тизимларининг турғунлик ҳолати чегарасини аниқлаш

Тажриба-синов

Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк агентлиги  №DGU 03119  29.04.2015

буклет, дастур

Саноат корхоналари

Лаборатория  нусхаси мавжуд

75.     

ТАТУ Фарғона филали:

 

Давлат ва бошқаруви органлари ходимлари учун замонавий коммуникация технологияларини эгаллаш, компьютер техникаси ва Интернет тизимида ишлаш бўйича малакасини ошириш учун электрон ўқув қўлланма

Давлат ва бошқаруви органлари ходимлари учун замонавий коммуникация технологияларини эгаллаш, компьютер техникаси ва Интернет тизимида ишлаш бўйича малакасини ошириш

Тажриба-синов

Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк агентлиги  №DGU 03197  16.06.2015

буклет, ўқув қўлланма

Давлат ва бошқарув органлари

Лаборатория  нусхаси мавжуд

76.     

ТАТУ Қарши филиали

Махсулотлар маълумот омбори

Тадбиркорлик ва хужалик субъектлари омборларида сотиш ва айрибошлаш учун мавжуд бўлган махсулотларнинг умумий интеграллаштирилган маълумотлар базаси яратилади

Тайёрланмоқда 30%, синовдан ўтмаган

 

 

 

йўқ

Баннер, буклет, дастур

Тадбиркорлик ва хужалик субъектлари

тайёрланмоқда

77.     

ТАТУ Қарши филиали

 

FARM MADAD WEB –портали

Ўзбекистон аҳолиси учун касалликлар ва уларни даволаш ҳамда  соғлом турмуш тарзини шакллантириш ҳақида маълумот берувчи FARM MADAD WEB –порталини ишлаб чиқиш

Тайёрланмоқда 40%, синовдан ўтмаган

 

 

 

йўқ

Баннер, буклет, дастур

Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги талаб ва таклифлари асосида ишлаб чиқилади

тайёрланмоқда

78.     

ТАТУ Қарши филиали

 

Жанубий Ўзбекистон моддий мерос ёдгорликларини  тўплаш ва уларнинг электрон фондини яратиш.

Қашқадарё воҳасидаги мавжуд халқ ҳунармандчилик наъмуналари ва шу йўналишда фаолият юратаётган тадбиркорлик субьектлари ва ҳунармандчилик касблари аниқланиб уларнинг электрон(”Қашқадарё воҳаси Тадбиркор- ҳунармандлари”   сайти ишлаб чиқилади) фонди яратилади

 

Тайёрланмоқда 25%, синовдан ўтмаган

 

 

 

йўқ

Баннер, буклет, дастур

Тадбиркорлик ва хужалик субъектлари

тайёрланмоқда

79.     

ТАТУ Қарши филиали

 

“Умумий амалиёт шифокорлари” автоматлаштирилган ахборот тизимни яратиш.

Оиалавий поликлиникаларга бириктирилган махаллаларда яшовчи фуқароларнинг маълумотлар базаси яратилади. Фуқаролар билан ишлашни   on-line механизмлари жорий этилади.

Тайёрланмоқда 35%, синовдан ўтмаган

 

 

 

йўқ

Баннер, буклет, дастур

Барча учун

тайёрланмоқда

80.     

ТАТУ Қарши филиали

 

Microsoft Front Page дастурини ўрганувчилар учун интерактив виртуал кўргазмалар тўплами

Microsoft Front Page дастурида ишлаш бўйича маълумотлар ва ўргатувчи ишланмалар мавжуд

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Муаллифлик гувоҳнома

№ 2799

23.05.2016

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

81.     

Corel Draw график муҳарририни мустақил ўрганиш учун электрон дарслик

Corel Draw дастурида ишлаш бўйича маълумотлар ва ўргатувчи ишланмалар мавжуд

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Муаллифлик гувоҳнома

№ 2798

23.05.2016

буклет

 

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

82.     

ТАТУ Қарши филиали

 

КҲК учун “Компьютер тармоқларини режалаштириш” фанидан электрон кўрсатма

Фан бўйича маъруза, амалий ишлари, педагогик технологиялар ҳақида маълумотлар киритилган

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Тайёрланмоқда

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

83.     

ТАТУ Қарши филиали

 

“Информатика” фанини ўқитиш бўйича электрон услубий кўрсатма

Фан бўйича маъруза, амалий ишлари, педагогик технологиялар ҳақида маълумотлар киритилган

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Тайёрланмоқда

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

84.     

ТАТУ Қарши филиали

 

“Математика” фанидан математик функцияларни кўрсатувчи интерактив виртуал стендлар тўплами

Функцияларнинг графиги ва формуласини интерактив кўрсатиб берувчи виртуал стендлар

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Тайёрланмоқда

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

85.     

ТАТУ Қарши филиали

 

Қарши Банк коллежи веб-сайти

Коллеж фаолияти ҳақида маълумот берувчи веб сайт

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Тайёрланмоқда

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

86.     

ТАТУ Қарши филиали

 

Қарши Маданият ва туризм коллежи веб-сайти

Коллеж фаолияти ҳақида маълумот берувчи веб сайт

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Тайёрланмоқда

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

87.     

ТАТУ Қарши филиали

 

Кўзи ожизларга мўлжалланган аниқ фанларни ўргатувчи электрон восита

Аниқ фанларни ўргатувчи овозли электрон восита аудио маъруза ва амалий машғулотлардан иборат

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Тайёрланмоқда

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

88.     

ТАТУ Қарши филиали

 

Adobe Photoshop дастурини ўргатувчи видео қўлланма

Adobe Photoshop дастурида ишлаш бўйича кўнималарни шакллантиради

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Тайёрланмоқда

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

89.     

ТАТУ Қарши филиали

 

Ахборот тизимларининг унумдорлиги фанидан электрон мультимедиали восита

Мультимедиа воситада фан бўйича маъруза, амалий, лаборатория ишлари,тест, видео ишланмалардан иборат

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Тайёрланмоқда

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

90.     

ТАТУ Қарши филиали

 

Компьютер қурилмалари бўйича видео луғат

Ички ва ташқи компьютер қурилмалари ҳақида аудио маълумот

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Тайёрланмоқда

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

91.     

ТАТУ Қарши филиали

 

Мультимедиа қурилмалари бўйича аудио луғат

Ички ва ташқи мультимедиа қурилмалари ҳақида аудио маълумот

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Тайёрланмоқда

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

92.     

ТАТУ Қарши филиали

 

Педагогик дастурий воситалар фанидан Андроид платформасига мўлжалланган илова

Фан бўйича маъруза, амалий ишлари, педагогик технологиялар ҳақида маълумотлар киритилган

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Тайёрланмоқда

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

93.     

ТАТУ Қарши филиали

 

Техник ва дастурий воситларнинг ишончлилиги фанидан  электрон мультимедиали восита

Мультимедиа воситада фан бўйича маъруза, амалий, лаборатория ишлари,тест, видео ишланмалардан иборат

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Тайёрланмоқда

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

94.     

ТАТУ Қарши филиали

 

Қуроқ турлари ва уларни аёллар кийимларида қўллаш

Миллий қуроқларимиз ҳақида маълумотлар, тикиш усуллари ва тасвирлари ҳақида маълумотлар мавжуд. Булардан ташқари анимацион ўргатувчи воситалардан ташкил топган.

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Тайёрланмоқда

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

95.     

ТАТУ Қарши филиали

 

Компьютер қурилмалари бўйича аудио маъруза

Компьютернинг ички ва ташқи қурилмалари ҳақида аудио маъруза ўзбек, рус ва инглиз тилларида ишлаб чиқилган

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Тайёрланмоқда

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

96.     

ТАТУ Қарши филиали

 

Рус тилини ўргатувчи мультимедиали ўқув восита

Мультимедиали воситада рус тилида предметлар ва объектларнинг тасвири ва овозли маълумотлари мавжуд

Ўқув жараёнига тадбиқ этилган

Тайёрланмоқда

буклет

Касб-ҳунар коллежлари

Электрон нусха

97.     

“Ўзбектелеком” АК

 

СП «ZTT Telecom»

 

Оптическая соединительная муфта

Предназначена для соединения, разветвления или транзита оптического волокна при монтаже волоконно-оптических линий связи. Первую очередь они предназначены для защиты соединений волоконно-оптических кабелей с дальнейшей возможностью их обслуживания, а при необходимости, восстановления линий связи.

100%

-

Қурилма

Телекоммуникация соҳасида

Тайёр маҳсулот

 

98.     

“Ўзбектелеком” АК

 

СП «ZTT Telecom»

 

Оптическая распределительная коробка

Предназначена для использования в качестве устройства подключения и распределения оптических линий передачи сигналов

100%

-

Қурилма

Телекоммуникация соҳасида

Тайёр маҳсулот

 

99.     

“Ўзбектелеком” АК

 

СП «Telecom Innovations»

 

TIDSL – 1404W – ADSL доступа поддерживающее многолинейную передачу

Для потребителя оно не только предоставляет четыре интерфейса 10/100 Base-T Ethernet, но также добавляет беспроводной доступ пользователя в соответствии со стандартом IEEE802.11b/g/n, который может поддерживать скорость до 135 Mbps.

100%

-

Ускуна

Телекоммуникация соҳасида

Тайёр маҳсулот

 

100. 

“Ўзбектелеком” АК

 

СП «Telecom Innovations»

 

TIDSLAM-9836

TIDSLAM-9836 оборудование для поддержки высококачественной одно и много адресной передачи (triple play) видео услуг и является самым распространенным оборудованием в области широкополосных решений доступа благодаря своим характеристикам. TIDSLAM-9836 обеспечивает 192 ADSL / ADSL 2+, 144 VDSL2, 144 SHDL, 96 Ethernet портов или 384 POTS портов.

100%

-

Ускуна

Телекоммуникация соҳасида

Тайёр маҳсулот

 

101. 

“Ўзбектелеком” АК

 

«Наманганский» филиал

 

«Защита – 200» - Система дистанционной охраны объектов телефонной канализации и колодцев связи

Организация централизованной охраны от несанкционированного доступа к кабельным колодцам, на особо важных трассах телекоммуникации и объектов народного хозяйства. Количество охраняемых колодцев или объектов доходит до 200. Все объекты будут подключены к одной паре параллельно.

100%

-

Ускуна

Телекоммуникация соҳасида

Тайёр маҳсулот

 

102. 

“Ўзбектелеком” АК

 

«Наманганский» филиал

 

Модернизация аппаратуры оповещения П-164-Ц

Замена морально и физически устаревшего электропроигрывателя аппаратуры циркулярного оповещения на современный микро медиацентр. Предлагаем заменить электропроигрыватель на микро медиацентр который воспроизводит сигнал с эфира с флешкарты или с SD(чип) карты. Микро медиацентр устанавливается  в  место электропроигрывателя  и подключается четырьмя проводами к аппаратуре оповещения  П-164-Ц.

100%

-

Кўргазма стенди

Телекоммуникация соҳасида

Тайёр маҳсулот

 

103. 

“Ўзбектелеком” АК

 

Филиал «ЦРТиП»

 

Разработка программного комплекса по изучению курсов по телекоммуникации

Программный комплекс содержит видео уроки позволяющие сделать учебный материал более наглядным и может являться важным инструментом для самостоятельной подготовки обучающихся. Преимуществом видео уроков,  разработанных тьюторами, является то, что они разрабатываются для конкретного учебного плана и конкретной группы обучающихся, что позволяет учитывать уровень сформированности у обучающихся профессиональных навыков и навыков самообразовательной деятельности.

60%

-

Дастурий восита

Ўқув марказлари ҳамда телекоммуникация соҳасида

Ишлаб чиқилмоқда

104. 

“Ўзбектелеком” АК

 

Филиал «ТШТТ»

 

Устройство автоматического включения UPS

Устройство позволяет при понижении напряжения на аккумуляторе автоматически производит подключения источника гарантийного подключения UPS.

Внедрение данной разработки позволит обеспечить более надёжное стабильное электроснабжение устройств связи на филиале «ТШТТ».

Ишлаб чиқиш босқичида

-

Қурилма

Алоқа, иқтисод, ҳамда машинашозлик ва бошқа соҳаларда

Ишлаб чиқиш босқичида

105. 

“Ўзбектелеком” АК

 

Филиал «ТШТТ»

 

Кабелеискатель

Данная  разработка представляет 2-х частотный кабелеискатель для поиска медных кабельных сетей. На первой частоте определяется глубина залегания кабеля на расстоянии 1метр, а на второй частоте расстояние до 2-х метров.

Ишлаб чиқиш босқичида

-

Ускуна

Алоқа ва энергетика соҳаларида

Ишлаб чиқиш босқичида

106. 

“Алоқабанк” АТБ

 

Кредит тўловларини ва турли хил хизматлар тўловларини  мобил илова орқали амалга ошириш;

 

Cолиқ тўловлари, ДАИ тўловлари ёш болаларнинг оқув муассасалари хизматлари учун ва бошқа тўловларни мобил иловалар орқали амалга ошириш

Mbank, Uzcard ва Payme мобил иловалири орқали жорий этилмоқда

 

-

Тарқатма материаллар шаклида (буклет, флаер)

Барча жисмоний шаҳслар

-

107. 

“Алоқабанк” АТБ

 

Тўлов терминалини олиш учун электрон буюртма

юридик шахслар ва  ЯТТлар учун ҳорижий валютадаги пластик карталарга  тўлов терминалини олиш учун электрон шаклда буюртма бериш

Хизмат модели тасдиқланди, жорий этилиш жараёнида

Хизмат модели (Требование)

Тарқатма материаллар шаклида (буклет, флаер)

Хожалик юрутувчи субъектлар

-

108. 

“Алоқабанк” АТБ

 

Якка тартибдаги тадбиркорларга кредит олиш учун электрон буюртма

Кредит билан боғлиқ барча ҳужжатларни ҳамда аризани электрон тарзда юбормоқ

Хизмат модели тасдиқланди, жорий этилиш жараёнида

Хизмат модели (Требование)

Тарқатма материаллар шаклида (буклет, флаер)

Якка тартибдаги тадбиркорлар

-

109. 

“Алоқабанк” АТБ

 

Жисмоний шахсларга кредит олиш учун электрон буюртма

Кредит билан боғлиқ барча ҳужжатларни ҳамда аризани электрон тарзда юбормоқ

Хизмат модели тасдиқланди, жорий этилиш жараёнида

Хизмат модели (Требование)

Тарқатма материаллар шаклида (буклет, флаер)

Жисмоний шаҳслар

-

110. 

“Алоқабанк” АТБ

 

Юридик шахсларга кредит олиш учун электрон буюртма

Кредит билан боғлиқ барча ҳужжатларни ҳамда аризани электрон тарзда юбормоқ

Хизмат модели тасдиқланди, жорий этилиш жараёнида

Хизмат модели (Требование)

Тарқатма материаллар шаклида (буклет, флаер)

Юридик шахслар

-

111. 

“Алоқабанк” АТБ

 

Жисмоний шахсларга миллий валютада пластик карта очиш учун электрон ариза

Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали пластик карта очиш учун электрон буюртма

Хизмат модели тасдиқланди, жорий этилиш жараёнида

Хизмат модели (Требование)

Тарқатма материаллар шаклида (буклет, флаер)

Жисмоний шаҳслар

-

112. 

“Алоқабанк” АТБ

 

Юридик шахсларга миллий валютада (корпоратив) пластик карта очиш учун электрон ариза

Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали пластик корпоратив карта очиш учун электрон буюртма

Хизмат модели тасдиқланди, жорий этилиш жараёнида

Хизмат модели (Требование)

Тарқатма материаллар шаклида (буклет, флаер)

Юридик шахслар

-

113. 

“Алоқабанк” АТБ

 

Халқаро валютада пластик карта очиш учун электрон ариза

Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали пластик халқаро карта очиш учун электрон буюртма

Хизмат модели ишлаб чиқилди Электрон хукуматни ривожлантириш маркази ва Узинфоком маркази билан келишилмоқда

Хизмат модели (Требование)

Тарқатма материаллар шаклида (буклет, флаер)

Жисмоний шаҳслар

-

114. 

“Алоқабанк” АТБ

 

Пластик карта йўқолганида қайта чиқариш учун электрон ариза

Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали пластик карта йўқолганида қайта чиқариш учун электрон ариза

Хизмат модели тасдиқланди, жорий этилиш жараёнида

Хизмат модели (Требование)

Тарқатма материаллар шаклида (буклет, флаер)

Жисмоний шаҳслар

-

115. 

“Алоқабанк” АТБ

 

“Масофавий банк хизматлари” тизимларини ўрнатиш учун электрон буюртма

Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали интернет банкинг хизматига уланиш

Хизмат модели ишлаб чиқилди Электрон хукуматни ривожлантириш маркази ва Узинфоком маркази билан келишилмоқда

Хизмат модели (Требование)

Тарқатма материаллар шаклида (буклет, флаер)

Хожалик юрутувчи субъектлар

-

116. 

“Алоқабанк” АТБ

 

Юридик шахсларга ҳисоб-рақам очиш учун электрон буюртма

Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали ҳисоб-рақам очиш учун электрон буюртма

Хизмат модели ишлаб чиқилмоқда

Хизмат модели (Требование)

Тарқатма материаллар шаклида (буклет, флаер)

Юридик шахслар

-